Small is Great konferanse Uganda juli 2011 med 24 kvinnegrupper.

Møte mellom to kulturer

Her er vi på konferanse ute i Wakisodistriktet hos partner Joan Sitenda i juli 2010.
Alle må bidra på seminarene.
Det er mye gruppearbeid som skal gjøres med intense diskusjoner.
Alle må lære seg å stå foran er forsamling, noe som mange ikke har gjort før. Og noen gjorde det for første gang på engelsk. Det gikk i engelsk og lugandisk, og noen ganger på det tredje språket: Acholi.
Her er det Nali fra Butiki som erobrer scenen på engelsk for første gang.
Vårt lokale i Uganda.
Den første konferansen m Kvinner Kan i november 2009
Mother Courage har en visjon om å skape endring for kvinner i utviklingsland gjennom aktivt partnerskap og nettverksbygging med kvinneorganisasjoner i Uganda på grasrotnivå. I 2011 har vi med oss 28 organisasjoner. Vi ønsker å være i ugandas 114 distrikter innen 2016.
Mål 
er å bekjempe fattigdom ved å satse på small scale business. Vi har til nå gjennomført 3 samlinger á 4 dager med 24 NGO er fra hele Uganda. I oktober drar vi til Gulu og møter 5 nye kvinnegrupper.

Nettverksbygging som utfordring
Grasrotkvinnene på landsbygda i Uganda arbeider for å bekjempe fattigdom, HIV, vold, og  bedring av kvinners og foreldreløse barns vilkår. Forståelsen av å bygge nettverk utenfor sin egen gruppe er ikke tilstede. Så er ståstedet deres helt annerledes enn vårt.

Women Can Do It seminarene 2009 - 2010
Mother Courage gjennomførte i november 2009 og juli 2010 sammen med representanter fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Telemark ”Woman Can Do It”  2 seminarer i Wakiso distriktet. 15 NGO-grupper (Non Governmental Organisation ) fra åtte distrikter deltok, som til sammen representerer over 2500 medlemmer. Økonomisk støtte til gjennomføring av seminarene ble gitt av Kvinner Kan Programmet fra Arbeiderpartiet.

Kvinner organiserer seg
NGO ene er kvinnegrupper som jobber med ulike problemstillinger på grasrot-nivå. Det dreier seg om HIV/Aids problematikk, fattigdom, foreldreløse barn og enker, og selvberging. Alle lederne jobber gratis, og NGO ene har ingen økonomisk støtte. Aktivitetene kvinnene driver med er husflidsproduksjon, grisehold, kudrift og dyrking av grønnsaker og frukt, samt produksjon av murstein.

Programinnhold
Seminarene gikk over fire dager hver og hadde følgende tema:
Kjønnsroller
Kjønn og politikk
Kvinner og media
Herskerteknikker
Nettverksbygging
Produkter
Tjenester
Marked
Kompetanse
Kreativitet
Turisme
Lobbying, etc

Form
Seminarene har som mål å få frem deltakernes egne ressurser gjennom
gruppearbeid, rollespill, og deling i plenum. Innlederne har vært fra Uganda og
Norge. Det blir brukt flip – over ark, post-it-lapper osv. Ingen datateknologi.
Kurslokalet er et åpent utelokale.
 

Foredragsholdere 2009 - 2010

Norske og ugandiske innledere brukes på våre samlinger. Det er en fin miks. De fleste er rekruttert via Mother Courage sitt nettverk i Norge, da flere av de har vært i Norge.

Grasrot ledere i Uganda

Mother Courage har gjennomført en SWOT analyse av kvinnegruppene som er med i Women Can Do It Grassrot Leaders Forum nettverket i Uganda (WCDIGLF).
Her er en presentasjon av deres styrker, svakheter, muligheter og trusler, samt hva WCDIGLF kan gjøre for de og de for nettverket.
Som gruppene selv oppfatter det.