Grasrot ledere i Uganda

Joan Sitenda, koordinator i KERWDA. var partner Bitten Schei, Mother Courage til 2011.
Ester Nalule er en dyktig kvinne med utdanning innenfor entreprenørskap og business. Drivkraft i KERWDA. Styremedlem.
Hanifa Nsubuga er bestemor med 21 barnebarn å ta vare på. Hun er en fantastisk leder.
Lever et ubeskrivelig tøft liv.
Tamale Allen er førskolelærer. En vakker sjel. Leder kirkens kvinnegruppe.
Zaituni Nsubuga er en engasjert muslimsk kvinne fra Katadde som tørster etter kunnskap. Bor i fattigdom, vold, analfabetisme og med HIV smitte.
Håpets leder. Beatrice fra Acholi er en fantastisk leder, som har gjennomgått mye sykdom, nød og elendighet. Men står likevel oppreist og åpent frem som HIV positiv med stor glød og entusiasme.
Aidah Kimumwe er en bestemt ung leder for Buumu Namataba Group, som tar ansvar for gruppen sin. Et strålende menneske.
Scola Namirembe fra Mpungwe kvinnegruppe er en ung og dynamisk kvinne med flott og stort lederpotensiale for sitt folk.
Ruth Ziraba som leder Zibula Atudde kvinnegruppe i Nyenga, er en lysende lederstjerne på den Afrikanske himmel.
Arthur Musasizi er koordinator i Healthy Women Partnership. Han er en flott ung mann med et sterkt ønske om å bidra til endring for fattige kvinner i Butiki. Hn kom inn i Mother Courage sitt nettverk via en norsk student.
Damlie Ndagire er leder for Care For All Women`s Initiative Lulaga Group. Hun har studert 1 år i Amsterdam, og er en god brobygger.
Godfrey Ssebigono leder Ssese Widows and Orphan Empowerment Association (SWOEA). Her sammen med sin norske støttespiller Torunn Anderssen.
Sarah Kizza leder Mothers of Hope. Hun er en powerful kvinne som i ung alder har fått prøvd seg, men har trosset alle odds. Googlet på nettet Mothers of Hope navnet. Slik ble de med.
Grace Masikuru leder Asevu Rural Women Community Association i Arua – distriktet i Nord – Uganda. Superpowerful dame som jeg traff i Oslo, der hun gikk på Høgskolen. Ble henvist til Mother Courage fra Norges Bygdekvinnelag.
Agnes Obizu har ansvar for en av gruppene i ASRWCA. I tillegg til å være vakker, er hun en smart og flink ung kvinne.
Nali Mulamba fra Jinja er styreleder i Healthy Women Partnership. En flott kvinne som suger til seg kunnskap.
Margaret Amona er leder for Anaka Foundation i Gulu i Nord - Uganda. Hun er partner med Bitten Schei i Mother Courage i 2012.
Mary Bizike Nnalongo er en powerful leder med et internasjonalt nettverk. Hun kom til oss via norske Gry Tina Tinde som bor i Washington og jobber i Inter-American Development Bank
Jolly Babirukamu fra NYAKA Grannies Initiative er en liten energibombe med stor innlytelse.
Margaret Ssejemba er styreleder i KERWFA, enke, bonde og kvinneaktivist. Stor innflytelse. Utvikler stadig nye jordbruksprodukter.
Wamala Christine er styremedlem i KERWDA. Flott dame.
Det er jordbruk med husdyr som er den viktigste næringsveien i Uganda.
Grisehold er en måte å skaffe seg penger og mat på.
Kvinnene har rike håndverkstradisjoner, men det er lite marked for produktene.
Kvinnefellesskapet er fremdeles intakt, og er en måte å bidra til at man overlever.
Mother Courage har gjennomført en SWOT analyse av kvinnegruppene som er med i Women Can Do It Grassrot Leaders Forum nettverket i Uganda (WCDIGLF). Her er en presentasjon av deres styrker, svakheter, muligheter og trusler, samt hva WCDIGLF kan gjøre for de og de for nettverket. Som gruppene selv oppfatter det.

1. KYADONDO EAST RURAL WOMEN DEVELOPMENT ASSOCIATION ( KERWDA )

Joan Sitenda er leder for kvinneorganisasjonen som består av 400 kvinner i Wakiso distriktet. De er fordelt på 9 kvinnegrupper i landsbyene: Bulamu, Masooli, Nangabo, Kabubbu, Kattadde, Kasangati, Kiira, og Wampewo og Acholi i Banda.

Mål
Legge til rette for at kvinner skal ta del i politisk lederskap
 Oppmuntre kvinner til å t aktiv del i offentlig liv og politikk
Gjøre kvinner fra forskjellige grasrot grupper i stand til å lære politiske ferdigheter og arbeide for å bli økonomisk selvstendige

Aktiviteter
-Vi trener kvinner, medlemmer og ledere i nærområde I forskjellige ferdigheter
-Kudrift
-Grisehold på Seatre Land og hjemme hos kvinnene
-Fjærkre
-Håndverksproduksjon

Styrke
-Sterkt partnerskap mellom KERWDA v Joan Sitenda, Uganda, og Mother Courage v Bitten Schei, Norge
-Muligheter til å kjøpe mer land
-William Sitenda, Joans mann og villige folk som kan gi rådgiving

Trusler
Ingen

Svakheter
Mangel på økonomiske ressurser, forskjellige politiske ideologier. Uvitenhet og sjalusi

2. MASOOLI KVINNEGRUPPE I KERWDA

Esther Nalule
leder Masooli kvinnegruppe. Den har 50 medlemmer.

Mål
Bekjempelse av fattigdom gjennom økonomisk empowermen.

Aktiviteter
-Grise- og kuhold
-Produksjon av murstein
-Dyrking av grønnsaker
-Spare- og lånegruppe

Styrke
Samarbeide og hjelpe hverandre slik vi gjør med Spare- og lånegruppene. Kuene vi har fått

Svakheter
Noen av medlemmene er ikke til å stole på.
De fleste medlemmene er opptatt av å få, ikke å bidra.

Muligheter
Vi har gjennom KERWDA startet opp en mikrobank for å utvikle oss selv.

3. KABUBBU KVINNEGRUPPE I  KERWDA

Hanifa Nsubuga
leder kvinnegruppen i Kabubbu, som er en del av KERWDA. 45 kvinner er med.

Mål
Bekjempe fattigdom ved å lære seg nye ferdigheter som kan bidra til å bedre økonomien for den enkelte.

Aktiviteter
-Dansegruppe
-Såpeproduksjon,
-Vaselinproduksjon
-Kudrift
-Dyrking av grønnsaker
-Mursteinsproduksjon

Styrke
-Arbeider sammen
-Kuer
-Vi hjelper hverandre

Svakheter
Mangler større commitment fra medlemmene.

Muligheter
Vi har et nettverk med innflytelsesrike mennesker.

4. KASANGANTI FULL GOSPEL I KERWDA

Tamale Allen
er leder for Kasangati Full Gospel, som er tilknyttet den lokale Kirken, og har 50 medlemmer.

Mål
Å sikre at kvinnene er "empowered spiritually, economically, and socially".

Aktiviteter
-Spare- og lånegruppe
-Dyrehold 
-Lager håndverksprodukter

Styrke
Entusiasme i utvidelse av prosjektet er høy. Høy etterspørsel i vår mulighet å utvikle nye tjenester.

Trusler
Ingen

Svakheter
KERWDA mangler full trening i spare- og lånegruppe organisering og økonomiske ressurser
Forskjellige politiske idelogier i vårt samfunn
Uvitenhet og sjalusi

Muligheter
KERWDAs ledelse har en god standing med andre samarbeidspartnere som har den samme visjonen og målene  (SWEP Project)
Tilgang til ledig jord som gjør det mulig å utvide vårt prosjekt
Tilgang til kuer og griser som gjør det mulig for kvinnene å utvide sine gårder og oppfylle målene til gruppen

Hva kan  WCDIGLF gjøre for dere?
Nettverket kan fortsette å jobbe slik vi gjør i dag og oppfylle målene.                       

Andre ting du vil dele
Vi håper at KERWDA fortsatt kan bidra til å dele fasiliteter og teknologi for nettverket.

5. KATADDE KVINNEGRUPPE I KERWDA

Zaituni Nsubuga
leder denne kvinnegruppen. Den har 70 medlemmer.

Mål
Utvikle oss selv og våre hjem. Bekjempe fattigdom.

Aktiviteter
-Produsere fyrbriketter av kumøkk
-Lage såpe
-Dyrke jord
-Husdyrhold
-Spare- og lånegruppe

Styrke
Seminarer i KERWDA, NADDS and VEDICO i jordbrukshold, sparing og husdyrhold.

Svakheter
-Medlemmene er for late til å delta
-Mangel på ressurser
-Store områder, med mangel på transport

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
-Kunnskap om mikrofinans
-Utvide nettverket og flere seminarer

6. ACHOLI WOMEN GROUP, BANDA

Beatrice Anena er leder for Acholi Women Group i flyktningleiren i Banda.
Det er en kvinnegruppe i KERWDA med 60 medlemmer, alle flyktninger fra nord.
De fleste er HIV - positive.

Mål
Stå sammen i utviklingen mot fattigdom, analfabetisme, HIV/AIDS stigma og bli økonomisk selvgående.

Aktiviteter
-Papirsmykkeproduksjon
-Steinknusing,
-Spare-og lånegruppe for å skape små bedrifter

Styrke
Sterk backing fra norske partnere.

Svakheter
-Lite marked for produktene
-Høy grad av fattigdom

Muligheter
Bygge nettverk med andre kvinner, lokalt og internasjonalt.

Trusler
Konkurranse fra andre med lignende produkter. Fred I Nord Uganda kan tvinge medlemmene til å dra tilbake.

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
Finansiell støtte og større marked for våre produkter

Andre ting du vil dele
-HIV/AIDS opplysning
-Starte småskala bedrifter

7. BUUMU NAMATABA GROUP 

Aidah Kimumwe
 leder kvinnegruppen. De er 40 kvinner.

Mål
At kvinnene skal bli økonomisk selvstendig.

Aktiviteter
-Jordbruk 
-Spare- og lånegrupper.
-Produserer snacks for det lokale markedet med nøtter, mais og småkaker

Styrke
Kvinnegruppen ble grunnlagt av den lokale kirken.

Svakhet
Mangel på driv blant medlemmene.

Muligheter
-Har et lokalt marked for våre produkter; melk og grønnsaker
-Vi har et godt nettverk

Trusler
-Noen av kvinnene er for selvsentrerte
-Mangel på teamarbeid

WCDIGLF bidrag
Vi har fått en ku som er en stor sak i gruppen vår.

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
Vi forventer nettverking, å tilegne oss kunnskaper og god lederskapstrening


8. MPUNGWE DEVELOPMENT WOMEN`S ASSOCIATION

Scola Namirembe leder kvinnegruppen i  Katosi  med 30 medlemmer.

Mål
 Å empower kvinner i aktiviteter de kan leve av, og som kan hjelpe dem i å forbedre sin
 levestandard, samt å delta i samfunnet som likeverdige aktører med menn i beslutninger.

Aktiviteter
-Jordbruk
-Griser og kuer
-Håndverksproduksjon
-Spare- og lånegruppe

Styrke
Villighet og samarbeid mellom deltakerne.

Svakheter
-Ikke gjennomførte planer
-Mangler trening I ferdigheter
-Trenger rådgiving

Muligheter
-Tilgang til materialer
-Fruktbar jord og omgivelser
-Nærhet til mennesker med kunnskap

Trusler
-Vold  mot menneskerettigheter og hjemmebasert vold
-HIV/AIDS
-Rykter og sjalusi

Bidrag
Delta på konferanser for å dele ferdigheter og ideer.

Hva kan  WCDIGLF gjøre for dere?
-Utdanning
-Assistere i utvikling av ferdigheter og tilgang til tjenester

Ting du vil dele
Kunnskaper, ideer, erfaringer, utfordringer og lederskap.

9. ZIBULA ATUDDE

Ruth Ziraba
er leder for Zibula Atudde i landsbyen Nyenga i Namabu. Gruppen har 30 medlemmer.

Mål
Forbedre levestandarden til medlemmenes familier.

Aktiviteter
-Spare- og låneordning, husdyrhold og jordbruk
-Trening i selvutvikling

Styrke
-
Teamarbeid og commitment
-Jevnlige møter og aktiv deltakelse

Svakheter
-For mye familieforpliktelser
-Begrenset med ressurser
-Uvitenhet og begrenset tilgang til informasjon
-Store forventninger

Muligheter
-Tilgjengelig beliggenhet
-Kvinnene samarbeider i team and bidrar til miljøet

Trusler
Store forventninger og grupperinger blant deltakerne.

Hva kan Zibula Atude bidra med?
-Delta aktivt i nettverket og mobilisere grasrot kvinnene
-Skaffe til veie nødvendig informasjon som kan fremme aktivitetene i nettverket

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
-Tilby trening og skaffe til veie relevant informasjon for kvinners utvikling
-Nettverke med andre organisasjoner og gjøre kvinner I stand til å ta I bruk sine egne ressurser for utvikling.


9. HEALTHY WOMEN PARTNERSHIP (HWP)
Organisasjonen har 250 medlemmer og holder til Butiki/Jinja.

Koordinator: Arthur Musasizi.
Å skape muligheter for kvinner og unge mødre rettet mot å bedre deres helse og økonomiske velferd.

Aktiviteter
-Jobber med et stort grise prosjekt (Piggery pilot scheme)
-Anti HIV/AIDS awareness program
-Trening av kvinner og unge jenter i grisehold.

Styrke
-Bruker lokale ressurser for å oppnå målene
-Arbeider sammen med lokalt råd
-Arbeider med griseprosjektet med konseptet “Passing on the gift” Alle må gi en griseunge videre til en annen kvinne.

Svakhet
-Å ta beslutninger
-Mangler tilstrekkelig ressurser til de fleste aktivitetene

Muligheter
Ny webside skal lanseres.

Bidrag til WCDIGLF
“Every time we reach out to women through training we are moving them from one step to another we are contributing to WCDIGLF.”

10. CARE FOR ALL WOMEN`S INITIATIVE LUGALA GROUP

Damalie Ndagire
er leder for kvinnegruppen. Gruppen har 96 medlemmer.

Mål
Å forbedre velferden til landsbykvinner i Mpigi dsitriktet.

Aktiviteter
-Grisehold
-Kudrift
-Jordbruk
-Spare- og låneordning

Styrke
-Sterk innflytelse av kvinner som tror på seg selv og gruppen, og forplikter seg
-Kuer og griser fra våre venner I Norge
-Etablert en ledelse

Trusler
-Store forventninger av kvinnene i gruppen
-For høyt aktivitetsnivå og økning av antall medlemmer I gruppen

Svakheter
-Sjalusi
-Politisk påvirkning av politiske idelogier i forbindelse med det kommende valget
-Mangel på tilstrekkelig midler for å følge opp arbeidsplan og gruppeaktiviteter

Muligheter
-Samarbeid med Norge og nettverket og norsk partner Jeanette M. O.  Strand.
-Tilgang til land som kvinnene kan bruke til gårdsdrift 
-Tilgang til kuer og griser fra Norge

Bidrag til WCDIGLF
Samarbeid med andre grupper

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
-Hjelp i trening av kvinner og jenter i utvikling av ferdigheter
-Trening i Spare- og lånegrupper
-Oppmuntre og bistå kvinnene i å starte bedrifter

Ting du vil dele:
Ferdigheter innen jordbruk og farming som kvinnene har tilegnet seg fra andre organisasjoner kan deles med andre kvinner I nettverket.

11. SSESE WIDOWS AND ORPHAN EMPOWERMENT ASSOCIATION  (SWOEA)

Godfrey Ssebigono
er leder for SWOEA. Gruppen har 120 medlemmer.

Mål
-Å bekjempe fattigdom
-Økonomisk empowerment
-Forbedre levestandarden
Bekjempe HIV AIDS og Malaria

Aktiviteter
-Grisehold
-Hønsehold
-Jordbruk
-Treskjæring og produksjon av andre håndverksprodukter

Dream
Å skape sterke og bærekraftige aktiviteter i organisasjonen.

Styrke
Samarbeid og fellesskap som gruppe med et felles mål.

Svakheter
De fleste medlemmene er late.

Trusler
-Mangel på kunnskap
-Mangel på jord
-Lavt selvbilde
-Dårlig helstilstand

12. MOTHERS OF HOPE

Sarah Kizza
er leder for kvinnegruppen Mothers of Hope. Den har 45 medlemmer, alle HIV – postive. Holder til rundt hovedstaden Kampala.

Mål
Gi likeverdige muligheter, støtte og gi omsorg til medlemmer som lever med HIV.

Aktiviteter
-Omsorg og støtte til familier med HIV
-Rådgiving
-Dramagruppe for å informere og bekjempe HIV/AIDS - stigmaet
-Har en egen Art & Craft gruppe,
Utsalgsbod og lokale  i Kampala med salg av håndverksprodukter

Styrke
-Utdannede styremedlemmer og forpliktende medlemmer
-Strategisk lokalisert
 
Svakhet
-Mobilisering er svak
-Lite motiverte medlemmer og dårlig kommuniaksjon mellom dem
-Mangel på penger

Muligheter
-Gratis engelsk opplæring og trening i bedriftsetablering
-Lokaler som er godt plassert

Trusler
-Mangel på økonomisk støtte
-Mangel på  marked

Bidrag fra WCDIGLF
-Fått en ku
-Muligheter til å nettverke
-Få venner og dra nytte av workshps

13. ASEVU RURAL WOMEN COMMUNITY ASSOCIATION

Grace Masikuru
leder Asevu Rural Women Community Association i Arua – distriktet i Nord – Uganda. ( ASRWCA ). Organisasjonen består for øyeblikket av 142 medlemmer ( 15 menn, 80 kvinner og 47 barn ).

Mål
Empower grasrot kvinner ved å satse på små - skala bedrifter som gjør de økonomisk selvstendig.

Aktiviteter
-Grisehold
-Spare- og lånegrupper,
-Utvikling av ungdom gjennom sport
-Produksjon av håndverksprodukter

Styrke
-Mange medlemmer er forpliktet
-Jevn møte deltakelse

Svakhet
-Mangel på kapital
-Mangel av  kompetanse personer
-Mangel på materialer og markedstilgang
-Motstand mot endring og høy analfabetisme

Trusler
Mangel på penger og kontorlokaler
Mangel forståelse for likestillingsarbeid
Mangelnde interesse blant medlemmene

Muligheter
-Nettverk med norske kvinner
-Muligheter til å nå regjeringen
-Bruk av ressurspersoner
-Deltakelse på andre seminarer og møte med andre kvinner

Agnes Obizu har ansvar for en av gruppene i ASRWCA. Kvinnene kommer fra stammen til den tidligere presidenten
Idi Amin. ( 30 stk ) Hun er spesielt opptatt av dans og drama, Arts & Crafts.

14. ANAKA FOUNDATION (GUTI ME ANAKA)

Margaret Amona
er leder for Anaka Foundation i Gulu. De har 150 familier. Ligger i Nord - Uganda.

Mål
Forbedre levestandarden til utsatte og sårbare, og gi håp til foreldreløse og støtte dem i deres basale behov.

Aktiviteter
-Empowerment/selvutvikling
-Jordbrukshold                                   
-Fadderordning til foreldreløse

Styrke
-Vi deler erfaring og står sammen
-Vi arrangerer små kurs/ seminarer
-Vi nettverker mellom oss
-Vi sørger for at medlemmene forplikter seg
-Vi er gudfryktige
 
Svakhet
-Latskap, ikke til å stole på
-Noen sene betalere til sparegruppene
-Deltakelse ikke godt nok

Muligheter
-Vi er fra det samme lokalsamfunnet og har et felles språk
-Vi har nettverk med Norge
-Vi har forskjellig erfaringer

Trusler 
-For lite land til å holde dyr
-Hjemmebasert vold
-For lite lokalt marked

Bidrag til WCDIGLF
-Vi oppmuntrer kvinner til å delta aktivt I lokalsamfunnet
-Vi kan bringe videre ferdigheter og kunnskap på forskjellige områder

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
-Hjelpe oss til å finne marked for våre håndverksprodukter
-Gi oss råd  om hva som trengs for å bedre markedstilgangen for våre produkter

15. UGANDA DISABLED WOMEN ASSOSIACTION ( UDWA  )

Mary Bizike Nnalongo leder den landsomfattende organisasjonen UDWA. Den har over 1000 medlemmer, og står nederst på rangstigen i Uganda.

Mål 
Å gjenskape håpet blant de mest sårbare og utsatte i Uganda på grasrotnivå.

Aktiviteter
-Spare- og lånegrupper,
-Dramagrupper
-Utvikling av felles kjøkkenhager

Styrke
-Tilgang til velkvalifisert stab, fleksibelt og dedikert styre, kontor og utstyr
-Tilgang til frivillige
-Tilgang til land
-Mulighet til å bruke drama for å fremme handikappedes rettigheter
 
Svakhet
-Mangel på kapital til å drive prosjekter
-Mangel på kapital til å drifte stab og styre I forhold til dagens aktivitetsnivå
-Mangel på transport til å nå ut til folk
-Mangel på hjelp til handikappede barn og deres foreldre

Muligheter
-Tilgang til land
-Bruke drama for å fremme massiv kommunikasjon til offentligheten om handikappedes vilkår kan bli utført med økonomisk støtte

Trusler
-Mangel på økonomisk støtte til aktiviteter
-Inngrep av land fra våre naboer
-Uvillighet fra enkelte distrikter til å samarbeide med oss

Bidrag til WCDIGLF
-Bidra med ideer for utviklingen
-UDWA vil være den første partner i  WCDIGLF i Uganda gjennom Mary som ambassadør of WCDIGLF for de handikappedes bevegelse

Hva kan WCDIGLF gjøre for dere?
-Mobilisere ressurser for organisasjonen
-Øke jordbruksaktiviteter I de lokale kjøkkenhagene til UDWA
-Hjelpe UDWA til å skaffe skolemateriell og skolepenger til handikappede barn

16. NYAKA GRANNIES INITIATIVE

Jolly Babirukamu
leder bestemorsprosjektet NYAKA Grannies Initiative. Gruppen har 250 medlemmer.
Uganda er bestemødrenes land. Det finnes ingen pensjon. De fleste bestemødrene har gravlagt sine barn til AIDS, og tar seg av mange barnebarn. De organiserer seg i bestemødregrupper med 25 - 70 medlemmer i Kanungu distriktet
for å støtte hverandre. Mange bestemødre er gamle, svake og analfabeter. Mange lider av sykdom og sult.

Mål
Sørge for at bestemødre kan skape noen inntekter slik at de kan forsørge seg selv og barna de tar vare på. 

OPPSUMMERING AV SWOT ANALYSEN

Felles mål
-Å empower kvinner i aktiviteter de kan leve av, og som kan hjelpe dem i å forbedre sin levestandard, samt å delta i samfunnet som likeverdige aktører med menn i beslutninger
-Stå sammen i utviklingen mot fattigdom, analfabetisme, vold og HIV/AIDS stigma og bli økonomisk selvgående
-Forbedre levestandarden til utsatte og sårbare, og gi håp til foreldreløse og støtte dem i deres basale behov

Hovedaktiviteter
Produkter:
-Kudrift, grisehold og fjærkre
-Jordbruk med dyrking av grønnsaker
-Produksjon av håndverksprodukter
-Spare-og lånegrupper

Andre produkter:
-Såpeproduksjon,
-Vaselinproduksjon
-Mursteinsproduksjon
-Produksjon av fyrbriketter med kumøkk
-Papirsmykkeproduksjon
-Steinknusing,
-Produserer snacks for det lokale markedet med nøtter, mais og småkaker

Tjenester:
-Rådgiving
-Dramagruppe for å informere og bekjempe HIV/AIDS - stigmaet
-Anti HIV/AIDS awareness program
-Utvikling av ungdom gjennom sport
-Trening av kvinner og unge jenter i grisehold
-Empowerment/selvutvikling                                
-Fadderordning til foreldreløse

Mother Courage kommentarer
Felles mål for NGOene er å bekjempe fattigdom og å skape aktiviteter som kan gi de en inntjening og brødfø seg selv og familien. 80% av kvinnene i Afrika driver med jordbruk. En videreutvikling av jordbruket med husdyr og matproduksjon er viktig for å bekjempe fattigdommen. Kvinnene har lange tradisjoner for husflidsproduksjon som kan skaffe dem en liten inntekt. Det gjelder spesielt for de som ikke eier jord.

Sterke sider
-Samarbeid og fellesskap som gruppe med et felles mål
-Kvinnene hjelper hverandre
-Mange medlemmer som forplikter seg
-Spare- og lånegruppene
-Sterk støtte fra norske partnere med kuer og griser
-Seminarer I KERWDA, NADDS and VEDICO i jordbrukshold, sparing og husdyrhold

Mother Courage kommentarer
-Kvinnene er opptatt av samarbeid og fellesskap. De er ikke i tradisjonelt lønnet arbeid, og trenger hverandre for å løse felles utfordringer¨
-De er veldig stolte over hjelpen som er kommet fra norske partnere i form av kuer og griser, og føler at norske kvinner støtter deres arbeid
-De opplever at gjennom diverse seminarer og workshop har de fått opplæring i å drive jordbruk, organisering av sparegrupper, ikke bare fra KERWDA, men også andre organisasjoner
-Spare- og lånegruppene har gitt dem en mulighet til å bli økonomisk selvstendig.
-Å eie sin egen bank gir verdighet og stolthet

Svake sider
Ressurser:
-Høy grad av fattigdom
-Mangel på økonomiske ressurser

Kompetanse:
-Mangel på markedstilgang
-Mangler trening i ferdigheter til å etablere lønnsom virksomhet

Holdninger:
-Uvitenhet, sjalusi og latskap, lavt selvbilde
-Mange av medlemmene er opptatt av å få, ikke å bidra
-Politisk påvirkning av politiske idelogier i forbindelse med det kommende valget

Mother Courage kommentarer
Uvitenhet og fattigdom er tett sammenkoblet med fravær av utdanning hos kvinnene. Født som jente er du mindre verdt enn en gutt, og har derfor ingen tilgang til utdanning. Det trengs ferdigheter på mange plan. Det er lett å havne i fattigdomsspiralen, hvor en tenker at andre skal ordne opp. Det å drive egen virksomhet, er likevel ryggradsreflekse
 i Afrika. Når man hører at 80% av befolkningen ikke har fast arbeid, og at det ikke finnes trygdesystem, da er det å klare å klare seg fra dag til dag, og holde en hel familie i live, en god prestasjon. Jo fattigere man er, jo mer innovativ må man være.

Vedlegg: Liste over deltakere fra Women Can Do It konferansen 2010