Foredragsholdere 2009 - 2010

Stortingsrepresentant Hilde Magnusson fra Voss og parlamentsmedlem Victoria Kakoko-Sebagereka
Prinsesse Pauline M.  Kiyimba og jeg. Hun likte godt oppgaven " How to think and act out of the box".
Mette K. Ofstad fra Kragerø, og leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Telemark og med i Kvinner Kan Program er en aktiv fasilitator på de to første konferansene våre. Her sammen med engasjerte Zaituni, leder for en muslimsk kvinnegruppe i Katadde.
Stella Kyohairwe har vært i Bergen.
Harriet Nansukusa fra Federation of Ugandan Employers deltok i 2009.
Harriet Kiwanuka jobber med media.
Cecilie M. Endresen kommer fra Female Future i NHO Buskerud.

Norske og ugandiske innledere brukes på våre samlinger. Det er en fin miks. De fleste er rekruttert via Mother Courage sitt nettverk i Norge, da flere av de har vært i Norge.

Foredragsholdere/innledere/ fasilitatorer

Seminar  november 2009
Mette K. Ofstad, leder Kvinnenettverket I Telemark Arbeiderparti
Bitten Schei, Mother Courage
Grace Bantebya Kyomuhendo, Professor Department of Women and Gender Studies, Makerere University
Stella Kyohairwe, Ph.D. Makerere Universitety, Gender and Politics
Harriet Kiwanuka, leder Uganda Women’s Media Association
Harriet Nansukusa, Federation of Womens Employers
 
Seminar juli 2010
Hilde Magnusson, stortingsrepresentant, A Norge
Victoria Kakoko –Sebagereka, parlamentsmedlem Uganda
Princess Pauline M. Kiyimba, Privat Secretary for President Yoweri Museveni
Cecilie M. Endresen, NHO, Female Future Buskerud
Bitten Schei, Mother Courage
Mette K. Ofstad, leder Kvinnenettverket I Telemark Arbeiderparti

Vedlagt fil finnes en oversikt over Women Can Do It programmet og spesifikt hva vi har gjort i Uganda.