Mine søstre er mitt speil

REISEN INN TIL MEG SELV.
Mitt sosiale entreprenørskapsprosjekt i Afrika blant kvinner med trening i entreprenørskap, nettverksbygging og empowerment blant de fattige, er mitt frihetsprosjekt. Disse kvinnene blir mitt speil, der jeg ser hvordan de aller fattigste ikke er ofre, men resiliente og overlevere. De er omsorgspersoner, ikke bare for sine barn og barnebarn, men for storfamilien og foreldreløse. De organiserer lokalsamfunnet. De håndterer kriser og traumer. De sørger for mat og tak over hodet. De har ikke noe valg. Jeg har sett hvordan de takler et hardt liv i hverdagen. Deres motstandskraft har påvirket mitt eget liv dypt og min egen reise fra en traumatisk barndom, fra offer til ressurs. De har vist meg at jeg er god nok som jeg er. DYP RESPEKT OG STOR TAKK.
”Stundom møter vi menneske som hentar fram det beste i oss. Menneske som opnar for våre kjelder, som lokkar fram våre fargar – som aukar varmen i våre liv. Stundom møter vi menneske som ser bak våre skal så vi gløymer vi har dei og glitrar fram i vår prakt. Menneske som vi ber i oss etterpå med takksemd”. - Bente Bratlund Mæland