Velkomst i Gulu - Nwoya

Traumer og drømmer i Gulu

Acholi kvinnene får frø fra Norge.
Kvinner i Gulu
Mange barnebruder- og enker, samt incestutsatte unge jenter.
Nå kommer det for første gang kuer tilbake til landsbyene i Nwoya etter mange års krig der alle dyr ble tatt fra befolkningen.
Kvinnene har gjort sin del av jobben med å bygge grisehus. Kreative bygg
Til minne om min far Asbjørn Schei. Som 25 åring ble han satt i tysk konsentrasjonsleir i 3 1/2 år ( Sachsenhausen ). Min far holdt ut langvarig sult, og ble muselmann som betyr at du halverer vekten din. En rekke mangelsykdommer som difteri, tyfus, lammelse, elefantsyke, etc. preget årene i konsentrasjonsleiren. Han mistet også alle tennene sine. Jeg vokste opp i skyggen av den andre verdenskrig, og har kjent på kroppen hvilken traumer som krigen førte med seg. Min far var en sjenerøs, kreativ, skapende og visjonær mann som fikk livet sitt ødelagt i en krig han aldri hadde bedt om. Det samme gjorde hans far og min tante. De er alle døde, men jeg bærer hans sjenerøsitet, skaperkraft og visjoner med meg videre til Gulu. Kvinnene i Gulu har heller aldri bedt om krigen.


Vi dro til Gulu i oktober 2011 og møtte kvinnegrupper i 7 landsbyer  i Nwoya regionen som vi ønsker å tilby konkret hjelp til selvhjelp i 2012.

Å vokse opp i skyggen av en krig
Når du har vokst opp med en far som har overlevd Holocaust, har du vært vitne til hans sorg, lidelse, smerte og sukk. Tilbake fra krig og må starte på nytt uten penger eller arbeid. Hans daglige kamp for å holde traumene borte, og prøve å overleve med hardt arbeid og alkohol, da blir du et vitne til hva krig gjør med mennesker.


Traumer og drømmer i Gulu
Etter to tiår med væpnet konflikt, lengter Acholi stammen i Gulu i Nord-Uganda etter fredsbygging og forsoningsarbeid. I løpet av denne perioden opplevde Nord-Uganda, særlig Acholi Sub-Region en av de mest brutale konfliktene i Afrikas historie. The Lord`s Resistence Army (LRA) bortførte flere enn 23.000 barn. De gjorde guttene til soldater og jentene til sex slaver. Tusenvis av mennesker mistet livet, og på høyden av konflikten, ble cirka 1,1 millioner mennesker jaget på flukt i hele regionen. Konflikten ikke bare skadet befolkningen fysisk, men også psykisk, sosialt, kulturelt og økonomisk. Krigen har produsert traumer blant kvinner, ungdom, barn, eldre, funksjonshemmede og andre utsatte grupper. Krig produserer seksuell og kjønnsbasert vold, voldtekt, incest og HIV/Aids.

Landkonflikt, marginalisering av utsatte grupper og arbeidsledighet blant ungdom er de faktorene som kan lamme en varig bedring i regionen.

Nettverket Small is Great v Bitten Schei, Norge og hennes partner i Uganda Margaret Omona i Anaka Foundation, har organisert kvinnegrupper i 7 landsbyer i Nwoya – Gulu. Det er landsbyene Pabali, Padumu, Pangora, Nywaya, Amuka, Purongo og Todora, der 300 kvinner har organisert seg i bekjempelse av fattigdom. Fokuset er på nettverksbygging og entreprenørskap med hjelp til selvhjelp. Margaret Omona har mobilisert kvinnegruppene, og er kontaktpersonen mellom Norge og Uganda.

Gruppene har gitt seg selv mange fine navn:
1. Kulu Muka Women Group
2. Poverty Has Given Wisdom To Women Paunyi Women Group
3. We Seek Mercy Pangora Women Group
4. Poverty Woke Us Up Pabali Women Group
5. We Thank God Of Ywaya Group
6. We Are Determined To Work In Peace And Unity Todora Women Group
7. Wake Up With Wisdom Women Group in Purongo Oruu-Kitam

I de fleste afrikanske husholdninger særlig i krigsherjede områder i Nord-Uganda, det laveste antall medlemmer i en familie er ca 10 medlemmer. Så Small is Great berører ca 3000 personer. Når vi distribuerer kyr, griser og høns, ser det så lite ut, men til vår overraskelse er tallene av personer som allerede er berørt av vårt prosjekt veldig mange.

Plant et ønske
Det norske nettverket besøkte kvinnegruppene i oktober 2011, og som gave fikk kvinnene såkorn. Såkornet er gitt av mange norske støttespillere. I alle landsbyene ble det plantet et tre som symbol på vennskap og samarbeid. Aksjonen «Plant et ønske « på Facebook skaffet midlene.

Griser til Gulu
I november 2011 fikk kvinnene 35 griser som de fordelte på alle landsbyene. Pengene ble samlet inn ved en kunstauksjon i Oslo 29. september. Acholi kvinnene hadde på forhånd bygget grisehusene selv.
Gulu kuer
Vi har i februar 2012 delt ut 18 kuer til de ulike landsbyene. Kuene er gitt fra Mother Courage sitt norske nettverk. Mange kommer fra budeia Beate R. Zahl sitt nettverk. Margaret Omona bestemmer i samarbeid med kvinnegruppene hvem som skal få disse. Det er ingen enkel jobb å kjøpe og distribuere kuer i nord. Akkurat nå er det vanskelig å skaffe kuer i nord, da de fleste kuene selges til Sør – Sudan. Og landsbyene er spredt over store avstander.

MARS 2012
8. mars ble det arrangert en kunstutstilling i Rakkestad. Det er et solidaritetsarrangement, hvor inntekten i sin helhet går til Mother Courages Gulu-prosjekt. Det er flere kunstnere som bidrar med bilder. Det resulterte i 5 kuer. I mars er det gitt tilsammen gitt 9 kuer, 15 griser og 20 høner. Gitt fra vårt nettverk i Norge som er blitt berørt av våre historier. Solidaritetsdråper fra Overfloden Norge.

Mother Courage i Uganda ble starter av Bitten Schei for 6 år siden. Dette er et tiltak for å bekjempe fattigdom og for å hjelpe de svakeste i samfunnet i Gulu - Nwoya nord i Uganda. Der lever de som er utstøtt fra samfunnet ellers. Her er kvinner og barn og ofte bestemødre. Disse menneskene har blitt utsatt for grov vold, voldtekt, incest og mange er syke av aids og andre sykdommer. De er utstøtte!

Neste skritt
Hvordan overleve vanskelige økonomiske tider i et krigsherjet område? Kvinnene kan danne spare- og låne grupper, og spare penger som de tjener ved å selge melk, grisekjøtt og egg. Medlemmene kan deretter låne disse pengene, og returnere demed en liten rente som de kan bestemme selv. På den måten kan mange kvinner betale skolepenger for barna, gi mat, medisinsk helse, og skaffe husholdningsartikler etc. Og de kan mest av alt bli i stand til å bruke dette lånet til å starte opp små virksomheter som hjelper dem med å øke sin inntekt. En egen kvinnebank vil beskytte de fra grådige lokale mellommenn, og det må unngås at ektemann tar pengene og drikker de opp, som ikke er uvanlig.

Spare- og lånegrupper er en måte for kvinnene til å komme seg ut av «lært hjelpeløshet syndromet «, og hjelpe hverandre til å lære å planlegge og bruke pengene på riktig måte hvis de vil utvikle seg. Utvikle en spare- kultur, unngå gjeld, og alltid lære å investere for å utvide sitt inntektsgrunnlag. Motto: SPARE, INVESTERE, BRUKE.

April 2012
Vi har nå 27 kuer, 50 griser og 21 høner som kvinnene våre i Nwoya har fått fra Norge for å starte et nytt liv.

SMALL IS GREAT
Partnerskapet Small is Great er et nettverksprogram mellom Norge og Uganda for fattigdomsbekjempelse med fokus på kvinner og entreprenørskap på landsbygda. Mange er med fra Norge i dette nettverket. Her er noen: Bitten Schei, Kristin Storhaug, Jessie Norrby, Claes Norrby Ole - Christian Gulli, Lill Gulli Hilde Magnusson, Ellen Krageberg, Brit R. Opjordsmoen, Ingrid Stange, Beate R. Zahl, Mette R. Ofstad, Therese Ulvan, Ingebjørg Slettahjell Nango, Unni Viken, Kari Torsteinson, Marta Rabbe, Torill M. Dale Hofstad, Elisabeth Arnet, Gro Tronvold, Ingrid Grene Henriksen, Jens Petter Holmlied, Hilde Dalen, Inger Marie Bakken, Tove Hassel, Cecilie M. Endresen, Kari Mæland, Jenfrid Stellberg, Mette K. Ofstad, Anne Grete Kjørrefjord, Hilde Sandnes, Jeanette Marie Ovesen Strand, Elin Zenker Aune, Anne Haugen Wagn, Anne Kvalheim, Else Aasen, Elisabeth Rønnevig, Gry Tina Tinde, Gerd Breidal, Amina Bech, Siri Grunthaler-Alme, Maya Heimstøl, Wivi Ingeborg Pedersen, Elisabeth Powell, Heidi Saxegaard Eriksen, Jan Tore Gjøby, Heidi Torper og Eli Uttakleiv.


Vi dro til Gulu i oktober 2011 og møtte kvinnegrupper i 7 landsbyer  i Nwoya regionen som vi ønsker å tilby konkret hjelp til selvhjelp i 2012.
Partner Mama wa Miti ( Alle trærs mor )Jessica Norrby er flyktning fra borgerkrigen i Uganda. Bor i Gøteborg. Hun plantet trær i Nwoya sammen med oss. Hun vil samarbeide med Margaret i trening og sparing m kvinnene.
Amina Bech var med til Gulu.
Her er jentene som ble med på kunstauksjon i Oslo 29. september 2011. Fra venstre: Beate R. Zahl, Ingrid Stange, Kari Torsteinson, Ingrid Grene Henriksen, Kristin Storhaug, Bitten Schei, Maya Heimstøl og Ellen Krageberg. Det ble mange griser til Gulu.
Beate R. Zahl og Elisabeth Powell arrangerte "Emmas drøm " i Skien 8. desember, til minne om Elisabeths datter Emma som døde av kreft 14 år gammel. Det kom inn mange penger til kuer. Bla annet Miss Emma, Miss Herkules, Miss Edith og Miss Canada. Her er Beate og Elisabeth sammen med Ronny Sundsvall, senterleder for Herkules kjøpesenter.
Venner av Gulu fra Rakkstad: Jan Tore Gjøby, Wivi Ingeborg Pedersen, Heidi Saxegaard Eriksen, Edel Bøhn og Eli Uttakleiv. Heidi Torper var også med.
Party i Rakkestad 10. mars til inntekt for kvinner og barn i Gulu - Nwoya.
Liberty fra Filippinene har bodd 20 år i Norge. Hun hjelper sine i hjemlandet. Deltok på 8. mars.