Bio Bitten Schei i Mother Courage

Bitten Schei og Jørn Pedersen startet Notodden Blues Festival i 1988.
Mother Courage har jobbet 3 år i Russland, her fra Moskva med kvinner og entreprenørskap.
Mother Courage har arbeidet 3 år i Murmansk med kvinner og entreprenørskap.
Mother Courage har jobbet 1 år i Kina.
Mother Courage har arbeidet med småskala virksomhet for kvinner på landsbygda i Uganda som strategi i fattigdomsbekjempelse i 10 år. Arbeidet er organisert i Nettverket Small is Great som består av 32 kvinnegrupper som berører 3.500 kvinner m barn.
Driver "Girls Have A Dream School " med 30 Drop out elever sammen med partner Esther Nalule Uganda. Jentene lærer ferdigheter i søm, frisør, helse og ernæring. 3 dje kullet starter i 2016.
Mother Courage har arrangert 15 seminarer på Stortinget. Her fra vårt Afrika seminar om Small Scale Business i 2012.
Mother Courage samarbeider med Renate Lukjanska ( nederst til høyre ) fra Social Innovation Centre i Riga. Tema: Sosialt entreprenørskap og ungdomsutfordringer. Latvia har 30% arbeidsledighet blant unge.
Bitten taler på den kinesiske kvinnebegelsens konferanse
Bitten Schei er bergenser i eksil. Jeg har 2 masters i kunst og design, både fra Kunsthøgskolen i Bergen ( 4 år ) og Høgskolen i Telemark ( 5 år ) I tillegg 1 år med lederutvikling. Har arbeidet som høgskolelektor ( 6 år ) og Art Director ( 3 år ) i reklamebransjen. Startet egen virksomhet i 1990, Mother Courage. Har startet Notodden Blues Festival, og har arbeidet internasjonalt med kvinner og entreprenørskap i Russland, Kina og Uganda siden 2000. Har skrevet to bøker. Som politisk aktivist har jeg gjennomført 15 seminarer på Stortinget med tema kvinner og entreprenørskap og sosialt entreprenørskap. Er en typisk igangsetter. Viktigste egenskap er stayerevne. Opptatt av rettferdighet.Visjon: individuell livskvalitet og global solidaritet. 

Mother Courage er et symbol på å våge å realisere sine drømmer, og ha mot til å tro at det er enkeltmennesker som  forandrer verden. Til fellesskapets beste. Mother Courage er en nettverksbygger som designer globale, innovative møteplasser. Mother Courage arbeider i grenseland mellom politikk, det sivile samfunn  og næringsutvikling med fokus på entreprenørskap, empowerment og ny forretningslogikk knyttet en menneskelig økonomi som handler om å tilfredstille menneskelige behov..

Starter Nettverk for Sosialt Entreprenørskap i Norge.
Her kommer en oversikt over hva hvilke aktiviteter som er drevet fram av Mother Courage siden 2008 på feltet sosialt entreprenørskap i Norge.


Nyhetsbrev, rapporter og tidligere eventer

Her er tidligere nyhetsbrev fra 2004 - 2010. Masse spennende stoff om min personlige reise som er et eventyr.

Mitt anarkistiske blueshjerte

Festivalen var for meg i de fem første årene et laboratorium for innovasjon og motkraft. Som bluesfestivalens mor har jeg opplevd en fantastisk kraft når noen gale folk rocker sammen for et felles mål i en ramme som ikke hadde fokus på annet enn å få tilbake det som var mistet; flere industriarbeidsplasser. Men skal du oppnå posisjoner i en industriby må du være fra byen og være mann. Å være bergenser, innovatør og kvinne bidro til at jeg hadde et annet perspektiv, og ikke var stucked i kulturen. Har aldri stått med lua i hånda. Da møter du garantert motstand. Jeg er utrolig takknemlig for all motstand jeg fikk, for den førte meg ut i verden.

Happy Birthday Notodden!

Vi ønsker oss 100 Happy Birthday Notodden hilsener fra hele verden. Slik binder vi verden sammen med Notodden i begeistring.
På denne siden vil du i løpet av året se en rekke filmklipp med hilsninger fra ulike steder i verden. Get inspired!

100 NYE ÅR

er et begeistringsprosjekt som fokuserer på en fantastisk historie som skjedde for 100 år siden. Et elektrisk eventyr fra Telemark. Notodden feirer 100 år, og vi ønsker å fokusere på den magiske historien som byen er grunnlagt på.

Roser fra Telemark

Menneskene er den viktigste kapitalen i alle lokalsamfunn. People first heter det. Hvordan synliggjøre og gi rom for alle talenter som finnes skjult? Da må vi skape uformelle møteplasser som gir rom for kreativitet og nyskaping. For alle de stemmene som ikke høres ellers.

Gründer seminar i 100

-med fokus på fortid, nåtid og framtid

UNG i 100

Et jubileumsprosjekt om framtiden. Bevisstgjøre lokalsamfunnet på ungdoms felles utfordringer og drømmer.
Hvilke utfordringer møter de unge i Notodden i en verden av økende sosial ulikhet og arbeidsledighet?


Aktivist på Stortinget

Da jeg flyttet fra Notodden til Oslo i 1998, hadde jeg en blandet erfaring med å være medlem i et lokalparti, preget av indre konflikter og gammel makt. På en internasjonal konferanse snakket en mann om at det ikke er de politiske partiene som satte dagsorden, men bevegelser. Som gammel feminist traff det meg midt i hjertet. Jeg bestemte meg for å bygge nettverk for påvirkning.