Roser fra Telemark

Menneskene er den viktigste kapitalen i alle lokalsamfunn. People first heter det. Hvordan synliggjøre og gi rom for alle talenter som finnes skjult? Da må vi skape uformelle møteplasser som gir rom for kreativitet og nyskaping. For alle de stemmene som ikke høres ellers.

Rose historier
I 2007 tok jeg initiativ til å etablere et grasrotnettverk og en uformell møteplass for kvinner med fokus på kreativitet og samarbeid på Notodden. Vi var 4 jenter som startet. Vi fikk utrolig mye til i perioden 2007 - 2009. Men så var det noen som gjerne ville putte det inn i en tradisjonell form. Nettverkslogikken passer ikke inn i en boks. Vi tok en kunstpause og startet opp igjen i 2011.

Vedlagt fil nedenfor finner du en presentasjon av det vi har gjort i noen år på Notodden.

Synliggjøre

Ved hjelp av bl.a. ”storytelling”, som er godt egnet til å kommunisere komplekse ideer om sagn, myter og fakta fra Telemark, kan vi motivere til fokus på og utvikling av våre kreative sider. Dette kan igjen bidra til å skape ønskede forandringer mhtvoppfatning av egen identitet (innad og utad), både for enkeltindividet og for samfunnet som helhet.

For Notodden er dette spesielt viktig med tanke på det som har skjedd etter at Tinfos Jernverk ble nedlagt og Hydro flyttet ut.  Hele lokalsamfunnet trenger å styrke egen selvtillit og bygge opp en identitet som de kan være stolte av.

Styrke

Gjennom denne prosessen vil en også utvikle større forståelse for og innsyn i hverandres kvaliteter. Dette vil føre til at det bygges broer mellom forskjellige næringer/bedrifter/organisasjoner/enkeltpersoner, slik at en i større grad kan gjøre nytte av hverandre og hjelpe hverandre frem.

Med tanke på det rike kreative miljøet som faktisk allerede eksisterer innenfor både kultur og idrett, bør det absolutt være mulig å etablere og utvikle en slik kreativ sone på Notodden. 

Dette kan igjen bidra/stimulere til:

•             Tilflytting av kreative mennesker som ønsker et slikt miljø både privat og i jobbsammenheng. 

•             Etablering/utvikling av kulturbaserte næringer innenfor reiseliv, opplevelse, mat, kunsthåndverk, musikk (festivaler) og kompetanseheving/utdannelse.

•             Utvikling av den forretningsmessige siden av det allerede etablerte kulturbaserte næringslivet. I dag er mye av dette hobbyvirksomhet og det vil da kunne bli mulig å gjøre dette om til næring som gir inntekter det går an å leve av.


Eksempel på metoder                 

Storytelling 

Historier kan bidra til å skape ønskede forandringer, og kan være et redskap for utvikling av kreativ ledelse. 

Historier gir mening i ulike kontekster, for bedrifter og lokalsamfunn. 

Storytelling kan være aktuelt når det er behov for å: 

•             dele kunnskap, viten og erfaringer 

•             skape handling 

•             bygge identitet, kommunisere hvem du er 

•             formidle verdier og samfunnsansvar

•             skape bedre samarbeidsklima 

•             modernisering og innovasjon

•             forandre omdømme

•             lede virksomheter inn i fremtiden

Historier som magi  

Det kan være bedriftens historie eller enkeltpersoners historie, historien om et produkt, et sosialt engasjement eller gode fortellinger til lærdom og ettertanke. Historier kan handle om en smart oppfinnelse, et patent eller et mislykket prosjekt. De kan være fremtidsfortellinger som skaper identitet og motiverer de ansatte eller lokalbefolkningen til å delta på ferden, eller historien om en fantastisk suksess som det gode eksempelets makt.


Anne Bamle

Et godt lokalt eksempel på dette er historien om Anne Bamle (1884 -1972) fra Heddal i Telemark - et kvinnelig forbilde for dagens etablerere når det gjelder kvalitet, produktutvikling, og videreutvikling av den lokale kulturarven. Hun er gründeren bak dagens Øst - Telemarksbunad også kalt Heddalsbunaden.


Bunaden - et internasjonalt produkt 

Til Anne Bambles systue på Notodden kom det mange velstående folk for å få seg en drakt i toppklasse. Kronprinsesse Märtha kjøpte 3 bunader. Etter hvert solgte hun bunader både til Moskva, USA og Paris.


Sam Eyde

Et annet eksempel er gründeren Sam Eyde, grunnleggeren av Norsk Hydro, som gjennom etableringen av Norsk Hydro på Notodden skapte fundamentet for den norske industrihistorien i det forrige århundre.


Telemarksroser i dag

Vi har valgt navnet ”Roser fra Telemark” fordi vi ser at bunadens rosesøm med ranker, kruller, blad og roser som inspirasjonskilde, er videreført hos mange av dagens etablerere og designere fra Telemark i et stort spekter av produkter.