UNG i 100

Tor Erik Skogen
Grete Etholm
Trond Ytterbø
Nina Jeanette Steinmoen
Øystein Ytterbø
Fra Notoddens 75 års jubileum.
Leif Jernquist
Et jubileumsprosjekt om framtiden. Bevisstgjøre lokalsamfunnet på ungdoms felles utfordringer og drømmer. Hvilke utfordringer møter de unge i Notodden i en verden av økende sosial ulikhet og arbeidsledighet?

Workshop i Ovnshus A, lørdag 26. oktober kl 12 – 15

PROGRAM

Inspiratorer
Framtidas stål v Notodden taekwondo klubb m Jon Jarle Haugen og Jostein Thomassen
Tor Erik Skogen formidler hvilke verdier som ligger til grunn for hans arbeid med barn og unge i taekwondo klubben.
Grete Etholm med 13 medaljer snakker om sine opp-og nedturer fra sin idrettskarriere.
Trond Ytterbø snakker om å aldri gi opp, hvordan hans synshandikap har bidratt til hans musikk karriere.
Nina Jeanette Steinmoen fra Talentfabrikken fokuserer på drømmer og mål. 
Øystein Ytterbø: om å bli bevisst på egen skaperkraft gjennom hardt arbeid.
Leif Jernquist: om generasjonskløften
Hilsener fra verden

Gruppearbeid
Skriv opp de tre viktigste utfordringer ungdom har.
Hva er gruppens viktigste løsning til fremtiden.

100 års treet
Vi planter et 100 års tre utenfor Bygg 90 som er et Drømmetre med drømmer fra workshopen.
Det skal filmes, og sendes ut i det internasjonale nettverket: “Celebrating the Future – Empowering Youth”.
Lokal avisen Telen skal presentere dette.

Lunsj
50 deltakere med en god miks av unge og eldre.

Medarrangører
Med oss på laget er bla NAV/Talenter for framtida, Hydroparken, Kulturskolen, NOPRO og Telen.

FAKTA Norge
Unge uten makt
De over 50 har tre ganger mer innflytelse enn de under 30. Smulegenerasjonen: De må jobbe flere timer i uken, de må stå i arbeidslivet mye lenger. De må betale mer skatt, de må betale mer av egen lomme for utdanning, helsetjenester og barnehager. Om 20 år er antallet eldre over 80 år fordoblet. Om 30 år er antallet pensjonister dobbelt så mange. Om 10 år snur det økonomisk. Da vil statens utgifter vokse mer enn inntektene. Og i 2060 vil Norge gå i underskudd på 140 milliarder kroner. Nesten halvparten under 30 år stemmer ikke ved valg. 30 prosent av unge fullfører ikke videregående utdanning. Samtidig viser forskning at ungdom som faller ut av skole og utdanning har betydelig økt risiko for å bli uføretrygdet og havne utenfor arbeidslivet allerede før de har begynt.

Her er et klipp fra vårt forrige seminar i mai: http://www.youtube.com/watch?v=brG_TBWHVJI

Nettverket 100 NYE ÅR er et nettverk som fokuserer på ungdoms muligheter og drømmer med utgangspunkt i Notoddens identitet og historie. Vi jobber i mellomrommet mellom privat, offentlig og det frivillige samfunn, der åpenhet, kunnskapsdeling, likeverdighet og inspirasjon står i fokus. Dette er verdier som fremtiden etterspør. For ingen, men alle eier fremtiden. Vi gjennomfører diverse eventer og stunts, der vi samarbeider med alle som deler de samme verdiene og visjonene som oss. De unge er Notoddens fremtid. Vi har alle et samfunnsansvar for at neste generasjon føler tilhørighet og er inkludert. Nesten halvparten av verdens befolkning er under 25 år, og det snakkes nå om at de unge er den tapte generasjon.

Det verste vi kan gjøre er å etterlate en generasjon på perrongen som ikke kommer med i fellesskapet. Ungdom - den tapte generasjon er et globalt fenomen. 300 millioner unge har ingen fremtid.
En andel like stor som USAs befolkning.

Påmelding
Bitten Schei, Nettverket 100 NYE ÅR, SMS 93052850 
Epost: bitten@mothercourage.no

Gratis og åpent for alle.

Invitasjon i pdf fil.

Her er en rapport og hilsener fra  seminaret.

Kick - off for 100 NYE ÅR

100 nye år arrangerer et åpent seminar i den norske industrihistoriens vugge for å informere om vårt Happy Birthday prosjekt.