Aktivisme

Du kan forandre verden hvis du våger å følge dine drømmer til fellesskapets beste.En Bottom - up strategi
I årenes løp har jeg hatt mer enn 15 konferanser/møteplasser på Stortinget, også kalt Norges viktigste hus. Det har vært temaer knyttet til entreprenørskap for kvinner, kultur og ikke minst sosialt entreprenørskap. Har alltid skjønt at skal du påvirke samfunnsutviklingen må du jobbe strategisk. Det lærte jeg fra kvinnebevegelsen i min ungdom.

Først trodde jeg at du måtte være medlem av et politisk parti for å ha innflytelse. Det ble altfor snevert for meg, og passer ikke min frihetssøkende legning. Mitt lille enkeltpersonforetak Mother Courage ble heller ikke nok. Jeg har derfor organisert arbeidet mitt i løse og åpne nettverk; først i Nettverk for kvinner og innovasjon, og så i Nettverk for sosialt entreprenørskap. Det er nettverk bestående av folk fra ulik ståsted, men med et felles fokus og mål. For jeg tror på mangfold og ulikhet for å skape noe nytt.

Stemmer fra grasrota
Det har kommet ministere fra Canada og prinsesser fra Afrika, russiske gründere, stortingspresidenter, norske ministere og stortingspolitikere, og folk fra en mengde fagmiljøer og intresseorganisasjoner. Viktigst av alt er at mange vanlige folk, som aldri har vært på Stortinget, har deltatt i de åpne møtene.

Det finnes politiske ildsjeler i alle partier
Det er kort vei mellom folk og den politiske eliten i Norge. Takk og lov for det. Men det gjør ikke nødvendigvis ting enklere når det gjelder å få gjennomslag for en sak. Jeg har vært heldig å møte noen politiske ildsjeler på min vei som ville være vertskap og bidra. Jeg har samarbeidet med folk i alle partier. Om jeg har fått gjennomslag? Ja, så absolutt. I forhold til innsatsen? Det er et Sisyfos arbeid. Men jeg har lært utrolig mye.

Nederst
Rapport fra ett av våre seminarer.