Drømmebyggere

Christine med sin symaskin
Graduation. 2.år.
Christine og Bitten
Workshop i Pay it Forward, gi noe tilbake
Green Girls med enæring og dyrking av grønnsaker. Jentene har sin egen hage til å dyrke grønnsaker.
Jentene har sin egen Drømmehage der de planter trær for salg.
Jenter lærer å bake. De har lånt penger til en bakerovn fra sin egen bank. De lærer seg et håndverk, og kan selge bakverk i sitt lokalsamfunn og få en liten inntekt. Når de føler at de lykkes med noe, blir de motiverte til å gjøre mer. De er blitt lærlinger i en bedrift. Slik er den positive sirkelen for ”empowering girls.” 

En symaskin fra Norge var starten

Steg for steg har et partnerskap mellom Norge og Uganda utviklet seg fra en beskjeden begynnelse for tre år siden til å bli en aktiv NGO ( non governmental organization ) i Uganda. Med investeringer via crowdfunding, samt rådgiving fra sosiale gründere og nettverk i Norge og USA, har skolen vokst frem.


Alle har drømmer

Girls Have A Dream School ble startet sammen med en lokal partner på landsbygda. Esther Naule er den drivende kraft og leder. Tretten drop outs fikk en ettårig yrkeskompetanse. To kull er nå uteksaminert. 45 jenter har fått opplæring i skreddersøm, frisørfag, strikking, ernæring, dyrking av grønnsaker, miljø, baking, og litt data. Opplæringen er bygget opp med små piloter der vi kobler lokal og internasjonal kompetanse til pilotene. I år går det 48 jenter på skolen.

Små dråper av magi

Christine er døv  og bruker tegnspråk, Hun fullførte sitt søm kurs og har nå startet egen virksomhet. Hun er medlem av en sparegruppe i drømmeskolen Christine tok opp et lån fra gruppen og kjøpte en symaskin.
Christine sier: 
- Jeg liker jobben min, og er så glad fordi jeg får mange kunder og tjener penger hver dag, takket være opplæringen og sponsorene fra Norge.
Skolen har nå oppdrag for 3 skoler som de syr skoleuniformer til, og inntekten går til å drive skolen.

Entreprenørskap og startups

Skal vi unngå at fattigdom går fra mor til datter må vi trene de unge i entreprenørskap. De unge jentene utgjør et stort potensiale for bekjempelse av fattigdom og økonomisk bærekraft gjennom etablering av småskalabedrifter. Skolen trener de i ferdigheter. Jentene i bakegruppen er nå blitt lærlinger i en bedrift for å utdanne seg innen catering av bakverk. Mother Courage og hennes norske nettverk i Small is Great tror at kan de unge jentene  i Uganda få en mulighet i form av et lite lån, kan de brødfø seg sjøl og unngå å bli giftet bort i tidlig alder.

Jenter får bank

Vi har derfor satset på Drømmebanker som unge og eldre kvinner selv eier,  der  de er organisert i Spare- og lånegrupper. Alle må spare for å kunne låne. Renten og tilbakebetalingstiden bestemmer de selv. De eier banken sin. Small is Great bidrar med aksjekapital og penger til opplæring i Spare og lånegruppemetode. Mange har dratt nytte av ordningen i landsbyene i løpet av de ti årene prosjektet har arbeidet i Uganda.


Unge jenter som katalysator for endring i sine lokalsamfunn

Ved å styrke de unge gjennom trening i ulike ferdigheter, utdanning og myke lån for å sette opp små bedrifter, kan  de få til et bedre liv. Entreprenørskap er veien til å bli økonomisk selvstendig og unngå at jenter havner i fattigdomsfellen.

Pay it Forward – Å gi noe tilbake workshops

Å være en del av noe som er større enn deg selv gir naturlig glede.  Det er en god medisin mot depresjon.
Det er en enorm kraft og positiv energi i å gi. Alle mennesker, fra alle samfunnslag kan gi til noen andre og gjøre en positiv forskjell. Handlingen oppmuntrer oss alle til å omfavne den utrolige og sanne kraften til å gi. Og vise hverandre at vi bryr oss, og at det er kjærlighet, håp og magi rundt oss. Å vite at vi kan være et individ i denne verden, som kan bety en forskjell for en annen. Gjør en forskjell og oppleve den sanne kraft - en god gjerning om gangen! 
Girls Have A Dream School trenes derfor i å gi tilbake i  kreative workshop.
- Bevisstgjøre og jobbe med ungdom om hiv/aids
- Søppel langs gatene og veiene i samfunnet
- Gi gensere og små klær sydd og strikket av jentene til gatebarn og unge mødre med nyfødte babyer

Bitten Schei
Mother Courage