En rosa elefant i rommet

Der er en rosa elefant i rommet til sosialt entreprenørskap. Og den er litt rusa på seg selv.

Der er en rosa elefant i rommet til sosialt entreprenørskap. Og den er litt rusa på seg selv. Det blir man lett når man tror man har funnet sannheten. But if you're think you're right, you gonna stay right where you are. Det er veldig få sannheter i denne verden. Dette feltet er ennå i i startfasen i Norge, og det er derfor viktig å ha åpne diskusjoner rundt hvordan det skal se ut. At det er noe man utvikler sammen. Jeg har ingen ambisjon om å tro at det jeg står for er den eneste veien å gå. Det eneste jeg kan gjøre er å prøve å være trofast mot meg selv og mine verdier. Mitt hjerte. Men min stemme er viktig i et større mangfold av stemmer. Like viktig som alle
andres. Så derfor ytrer jeg meg i det offentlige rom. Jeg bryr meg ikke om noen
utdefinerer meg som sosial entreprenør. Jeg har alltid fulgt min egen vei, lyttet til mine egne drømmer.

Hva barnet heter er ikke så interessant. Det er innholdet som teller. I sosialt entreprenørskapsfeltet har jeg følt meg litt hjemme. Derfor har jeg brukt mye tid på å sette det på dagsorden.

Til alle som tar seg bryet med å lese dette vil jeg bruke eksemplet med 6
blinde menn som prøver å beskrive hvordan en rosa elefant ser ut. Den ene tar tak i halen og
forteller det han ser. Den andre tar tak i et øre og beskriver hvordan
elefanten ser ut fra hans ståsted. Den tredje tar tak i snabelen, den fjerde i
foten osv. 

Dette bilde er et uttrykk på hvordan vi ser feltet sosialt
entreprenørskap utfra det ståstedet vi har, de erfaringene vi bringer med
oss, vårt mentale, sosiale og økonomiske ståsted, og ikke minst de drømmene vi
bærer inne i oss. Er du politiker, investor, byråkrat, forsker, konsulent, frivillig eller
sosial entreprenør, ser du feltet ut fra ditt ståsted.  Og sosiale entreprenører
er også en mangfoldig bukett av ville blomster med ulike historier og
drivkrefter, og der noen er villere enn andre. Som
aldri vil kunne passe inn i standarden. De er bare ikke skapt slik. De vil ikke
la seg temme. For de får næring av sin kreativitet og skaperkraft.

Så dette er ingen enkel sak å finne ut av. Selv om det er faktisk det man
prøver på. Å få alt inn i en mal. Med en definisjon. Innovasjon vil alltid motsette seg
firkantet tenking. Og som hopptreneren sier:
Vi må ha fokus på de som skal gjøre jobben og ikke de som skal tjene på den.

BE WEIRD! Vær autentisk. Prøv ikke å passe inn.
Mainstream er en vei som ikke vil føre noen steds hen. Aksepter hvem
du er og bruk din kreativitet i til å følge din stjerne i et forsøk på å gjøre
verden til et bedre eller mer interessant sted. Det har aldri vært noen i
verden som har passet inn som har gjort noen ekstraordinære ting.
At det er meningsbrytninger i feltet om hvordan det bør utvikler seg er helt
nødvendig. Så la oss fortsette å snakke sammen i det åpne rom, og invitere
andre inn. Dermed unngår vi å overlate feltet og definisjonsmakten til noen få.  Og at det utvikler seg en klansystem. Det er
ofte det som kan bli resultatet. Slik kan den rosa
elefanten bli til en venn vi alle kan være glad i. Hvis det ikke er av kjærlighet, hjelper ingen penger.