En verden som svikter unge jenterVerden svikter unge jenterSkjebnen til unge Sarah fra en landsby i Uganda er tidlig beseglet.
Et jentebarn i store deler av verden har ingen verdi. Hver dag blir 62
millioner jenter nektet sine grunnleggende menneskerettigheter – fordi de er
jenter. Fordi jeg er en jente.Sarah heter hun og er 13 år.
Hun bor i en landsby i Uganda sammen med sin mor og 4 yngre søsken. Faren er
forsvunnet, reist sin vei. Moren arbeider på andre større gårder der hun graver
i jorden for å holde fattigdommen unna familien. For å skaffe et måltid mat i
magen hver dag. Noen dager finnes det ikke mat.Sarah hjelper sin mor med å
passe sine søsken, hun graver i jorden på den lille jordlappen der det dyrkes
noen grønnsaker. Hun vasker klær, bærer vann og bistår

så godt hun kan sin mor med daglige gjøremål. Skolegang er ikke aktuelt.

Female Future?Hennes skjebne er lagt. Et
jentebarn står nederst på rangstigen. Født inn i fattigdom blir Sarah, som er
kjønnsmoden sannsynligvis giftet bort som tenåring, og starter på en karriere
som fødemaskin og arbeidshest. Utdanning er reservert gutter, og jenter
tilhører menn som uten skam bruker vold mot både henne og barna. Hun blir kanskje
HIV smittet av sin mann som er seksuelt promiskuøs. Mange steder er det
polygami.Sarah er den ene. Hver dag
blir millioner av jenter rundt om i verden nektet sine grunnleggende
menneskerettigheter – rett og slett fordi de er jenter.Jenter er en vare.
Kjønnslemlestelse, æresdrap, incest og voldtekt er daglig kost. Bare i Uganda blir
40.000 jenter voldtatt av sin lærer på skolen hvert år. Fattigdom gir fritt
spillerom for menneskehandel og sexslaveri. Uten verdiKvinner som kjønn er under
kraftige angrep. Det er mangelen på ”verdi”, som til tross for århundrer med
aktivisme og kvinnekamp, så langt har vist seg å være et uoppnåelig mål. Til
tross for positiv lovgivning og internasjonale konvensjoner som beskytter
rettighetene til jenter og kvinner, har eldgamle og skadelige praksiser holdt
generasjoner av jenter som Sarah fast i fattigdomsfellen. En felle som går i
arv fra mor til datter.Jenter
fortsetter å være blant de mest ekskluderte og diskriminerte i verden. Utdanning er en viktig menneskerett,
men 1 av 5 unge jenter over hele verden nektes sin rett til utdanning ved de
daglige realitetene av fattigdom, konflikt og diskriminering. Hver dag blir jentene tatt ut av
skolen og tvunget inn i arbeid eller ekteskap der de risikerer isolasjon og
overgrep. Ute av skolen kan
markere slutten for en jente til å være i stand til å velge sin egen fremtid.En generasjon uten fremtid

Kun 13% av Ugandas jenter deltar i videregående
opplæring. Mer enn 50% av befolkningen er under 15 år, og utdanning av disse
barna er kritisk for Ugandas økonomiske utvikling. Selv for de som har tilgang til formell utdanning er det et svært
begrenset arbeidsmarked. En hel generasjon står i realiteten uten tilgang til
arbeid. Mange av de unge jentene tvinges inn i prostitusjon. Særlig i
byene. På landsbygda tvinges de fleste inn i ekteskapet som en alternativ måte
å tjene til livets opphold på.Patriarkatets svøpePatriarkatet defineres som et system som gir legitimitet av
menns systematiske utøvelse av makt, vold, dominans og kontroll over kvinner. Menn og maskulinitet har mer
makt enn kvinner og femininitet.
 Patriarkatet er en dyp
sosial rang struktur som kan leses på mange måter: menn har for eksempel høyere
lønn enn kvinner for samme arbeid, og arbeidsdelingen i hjemmet fører til at kvinnene
utfører ulønnet arbeid. Fra et
morshjerteBakom alle de nådeløse tallene finnes det jenter av kjøtt og blod.
Jenter med drømmer og lengsler om en bedre fremtid. Som Sarah. Men som ikke har
en sjanse til å komme seg ut av fattigdomsfellen. Fordi hun er født under
steinharde betingelser og med galt kjønn.Med jevne mellomrom dukker bildet av henne opp i min psyke. Hun berører meg
dypt, og bidrar til at jeg engasjerer meg aktivt for å bedre unge jenters
mulighet til å bli økonomisk uavhengig. Som et resultat er Girls Have A Dream
School blitt etablert, der 20 unge jenter får en praktisk ettårig utdanning i
søm og frisørfag. Det  er et samarbeid
mellom Norge og Uganda. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.


Bitten Schei