Her er Websys kua kommet til gards. Kua bor hos Annette Dbumba ( i midten ) i kvinnegruppen Kabbubu. Annette er enke med 5 barn. Mannen hennes er akkurat død. Hennes andre datter fikk en baby da hun var 19 år. Hun har nå to barn som bor hos Annette. Hun er veldig glad for en uventet gave, og takker så mye.
Det er ei fin ku.

En webside i bytte mot ei ku

Websys kua er kanskje den eneste kua i verden som er oppkalt etter et IT selskap.
It bedriften Websys fra Notodden har byttet bort en webside med en ku i Uganda.

Det kommer ingenting til en lukket hånd. Å gi er derfor det beste du kan gjøre, for da kommer det noe tilbake. Vi opplever et stigende behov for å skape mening – både hjemme og på jobb. Å gjøre en forskjell for andre er blitt et viktig lykkeparameter.

Ny Mother Courage side
Nå har jeg fått en flunka ny hjemmeside, med funksjonalitet som er veldig enkel å bruke, og med grenseløse muligheter. Den er utviklet av bedriften Websys. Den har en design som kommuniserer min identitet. Og den er integrert med Facebook og Blogg. Jeg er utrolig glad og takknemlig. Og stolt. For den er blitt skikkelig KU-L!

Hvordan ble den til?
Jeg byttet den mot ei ku som heter Miss Websys. Det er ei IT ku som gresser nede i Uganda.
Jeg synes dette er en fantastisk deal." Han bytte bort kua, fikk fela igjen" har fått en moderne versjon:
" Han byttet bort en hjemmeside og fikk kua igjen ". Og alle er fornøyd med handelen.

IT firmaet http://www.websys.no/ holder til på Notodden i Hydroparken.

Hva ligger i bunn?
I takt med at verden blir mindre, blir vi mer oppmerksom på de sosiale og miljømessige utfordringer verden står over for. Det er derfor verdier som etikk, ansvarlighet, mening og bærekraft nå får innpass i bedrifter, organisasjoner og hos individer. Vi opplever et stigende behov for å skape mening – både hjemme og på jobb. Å gjøre en forskjell for andre er blitt et viktig lykkeparameter.

LUCKY ME!

STOR TAKK!