Er vi klare til å hoppe?Er Notodden klar til å motta verdensarvstatus?
Var tema for et åpent møte om Industriarven Rjukan - Notodden på UNESCOS verdensarvliste. Et prisverdig tiltak. Innledning var ved utviklingssjef Thor Kamfjord fra Telemark fylkeskommune som viste hvilket økonomisk potensiale som ligger i å få en verdensarvstatus med eksempler på hva andre verdensarv steder har oppnådd når de satser.

En grensesprengende historie
Jeg har alltid vært grunnleggende begeistret over historien om Sam Eyde. Hvordan han langt forut for sin tid klarte å etablere en internasjonal bedrift som produserte kunstgjødsel langt inne i Telemark, er en av de mest spektakulære fortellinger som finnes. Det er en grensesprengende historie som forandret Norge og verden, som startet på Notodden med utgangspunkt i vannet, gründerkraften og datidens teknologi.


Eyde var kosmopolitt, samfunnsbygger og gründer med en utpreget global bevissthet. Det var fattigdommen i verden som utløste hans forretningsidé. I en tid med befolkningsøkning og sult var Hydros kunstgjødsel et viktig bidrag i til verdens matproduksjon.

Han var en ansvarlig kapitalist som forandret Norge og utviklet den 2. industrielle revolusjonen i verden. Han gjorde det ikke alene, men hadde dyktige forskere og ingeniører med seg. Og ikke minst arbeidsfolk. Folk fikk arbeid i fattige Norge. Og det startet  ved Heddals vannet som vokste seg til  by på grunn av hans visjoner, ideer og vågemot. Og det spredte seg til Rjukan og mange andre steder. Det er en  magisk historie som verden bør få vite om. Og nå er muligheten der ved at Notodden og Rjukan får en gave,  en utrolig drahjelp inn i de neste 100 år.Ta sjansen
Å være klar betyr egentlig å kaste seg ut i det ukjente, gripe muligheten og satse på at du ikke drukner. Ha en visjon og tro på den. Slik som Eyde gjorde.  Jeg undrer meg over hvor lite fokus denne historien har i Notodden folk sin bevissthet. Kanskje det er fordi vi blir blinde for egne perler? Eller at historien fra et annet ståsted, fra arbeideren, preget av slit, dårlige kår og armod er viktigere? Av klassekampen? For du kan fortelle en historie fra veldig forskjellig ståsted. Og alt dette bør frem når budskapet skal formidles til verden. Til tilreisende som vil komme for å høre og oppleve historiene blant industri minnene som er de konkrete rammene for en dramaturgi som er utrolig spennende dersom den blir fortalt og visualisert med  engasjement og begeistring. For Notoddens befolkning som vertskap må kjenne på begeistringens vinger. Og formidle Eydes ambisjoner.En katalysator for nytenking
Jeg registrer at er det er godt voksne menn, langt over middagshøyden som viser interesse for saken. Fra det etablerte Notodden. Unesco gaven er en katalysator for nytenking/innovasjon. Da er det vital interesse at det kommer ny energi inn. Og den kommer fra randsonen. La oss bruke bildet av en syklon som eksempel på innovasjoner. Vil du unngå utfordringer, så hold deg i midten av syklonen. I midten er det stille og ingen bevegelse. Ingen risikosone. Men det er ingenting som skjer der.  Det er i randsonen ting vil innovere. Det som er vanlig er at de som er i posisjon, som sitter med makten ikke tenker nytt. De tar ingen risiko. De befinner seg midt inne i syklonen.

Notodden Blues Festival er et eksempel der noen mennesker som var i randsonen bestemte oss for å bryte med en sutre klubb av mennesker som ropte på Staten for å få igjen det tapte etter at Tinfos og deler av Hydro ble lagt ned. Ingen fra makten/kommunen eller politikerne, ei heller næringslivet så denne muligheten før festivalen ble etablert. Det tok noen år før de kom på banen. Dette er et helt vanlig fenomen.  Flertallet kommer med når de ser at det er trygt. Du tror det ikke før du ser det.  Noen må alltid gå foran og gjøre det usynlige synlig.Innovasjon er en kreativ destruksjon
Innovasjon handler om å skape et rom for handling for forskjeller og folk som ønsker å bryte grenser, og som krysser over kategorier fra de små boksene vi har en tendens til å være i. Altså mindre konkurranse og mer samarbeid på tvers. Som skaper vin/vinn for alle.

Innovasjon skjer i ytterkanten av etablerte strukturer. I små og fleksible, handlekraftige miljøer. Du må tenke som en kunstner og bruke din kreative skaperkraft. Kreativt arbeid velter eller snur om på eksisterende forestillinger og oppfatninger. En definisjon av kreativitet er at det er  "en prosess som ødelegger ens sentrale oppfatninger til fordel for det som er bedre". Det er alltid motstand mot endring, selv om det er til det bedre.  Både i økonomisk tenking og i kunstens verden beskrives opprøret først og fremst som en transformasjonsprosess.

For Notoddens vedkommende  må byen transformeres inn i en ny tid, med nye aktører, nye visjoner og ideer. Du må våge å hoppe fra ti meteren – uten å være hundre prosent sikker på om det er vann i bassenget.  Slik Sam Eyde gjorde det. Noen mindre ambisjoner kan ikke Notodden ha for å følge i hans fotspor.

Notodden sitt rom
Handlingsrommet for innovasjon på Notodden kunne vært større. Det må tolereres mer at enkeltindivider følger sine egne drømmer.  De må heies på. Det etablerte ønsker at alle skal inn i en bestemt form. En disiplinering som forandringsaktører vil motsette seg.  Folk reiser sin vei. Notodden er en by med fravær av målgrupper som ungdom, kvinner, innovatører, og også folk som ikke har bodd her i generasjoner.  Derfor kjennetegnes byen av lokale helter som styrer det meste. Det kan bli mye aktivitet av det,  men mindre innovasjon. Samarbeid på tvers

Rommet må derfor utvides med ny energi, nye tenkemåter og nye mennesker for å skape det mangfoldet vi trenger å operere i for å stimulere underskogen, og for at mange skal føle seg hjemme og bli inkludert.  Mennesket er og blir den viktigste kapitalen vi har.

Notodden må omfavne mangfoldet, uansett om du er enig med alle er ikke. Det er fellesskapet som må stå i fokus, ikke konkurransen om hvem som skal eie fremtiden.  Vi må inn i et internasjonalt samarbeid for å løfte byen ut av  småbyboksen. For å utvikle en verdensby. Moderne teknologi med digitale plattformer gjør dette mulig.

Samarbeid krever et likeverdig partnerskap. Når alle parter gjør det som er best for seg og den andre part samtidig, oppnår alle et best mulig resultat. Når vi deler verdier, begeistring og en felles visjon.

Verdensarven er et begeistringsprosjekt som Notodden trenger. Som fokuserer på en magisk historie som skjedde for 100 år siden. Det er  grunnlaget for byens identitet. Som kan gi en plattform for nye fortellinger om vågemot og skaperkraft.  Det er et elektrisk eventyr fra Telemark som har alle muligheter for suksess. Dersom vi vil det. For å bruke Sam Eydes ord: ”Der det er en vilje, finnes der også en vei.”

 

Bitten Schei

innovatør