Har innovatøren et eget DNA?

Den innovative elite

Er innovatører utstyrt med noen spesielle egenskaper? Danskene kaller de for Danmarks ny elite. Den innovative klassen driver fremtidens samfunnsmodell. Når staten og markedet ikke klarer å løse de store samfunnsproblemene, trer den innovative klasse inn, leser vi i Mandag Morgen sin rapport om tema. En ny allianse av innovative mennesker fra sosialt bevisste virksomheter, foreninger, fond og det offentlige leverer i stigende grad nye løsninger på gamle problemer. Den nye elite er et globalt fenomen. I Norge har vi ikke en elitistisk merkelapp på innovatører som går i front.

De endrer samfunnet

-Det kan sammenlignes med en undergrundsbevægelse, der følger sine egne love og normer. Det drives af en iboende trang til at præstere, til at skabe resultater og forandringer – til at forme et bedre samfund, skriver Mandag Morgen. En norsk innovasjonsgigant  og global kosmopolitt som ruver i verdensbildet er Sam Eyde, grunnleggeren av den 2. industrielle revolusjonen i verden. Europa og verden sultet ved inngangen til det 20. århundre

Marken ga for liten grøde til stadig flere munner som skulle mettes i verden. Det var et lykketreff  at gründeren Sam Eyde, oppfinneren Kristian Birkeland, og investoren Marcus Wallenberg møttes. Hver for seg var de personligheter, men sammen utviklet og gjennomførte de ideen om å øke verdens matproduksjon.


Industriutvikling i verdensklasse

Det industrielle eventyret er en enestående og magisk manifestasjon i hvordan en visjon,  en innovasjon, kapital og en manns skapende kraft formet en grunnleggende ny virkelighet i begynnelsen av det 20. århundre. Et elektrisk eventyr fra Telemark  som inneholder alle de spektakulære dramaturgiske elementene en innovasjon i verdensformat har. 

Utnyttelsen av vannkraften i industriproduksjon forandret det norske samfunnet og dannet grunnlaget for den norske velferdsstaten.
 Sam Eyde var en global innovatør. Han omskapte Norge til en industrinasjon. Ut av en foss og med datidens grensesprengende teknologi som laget kalksalpeterproduksjon ut av luften. Kunstgjødsel som skulle øke matproduksjonen i verden. Sammen med en norsk oppfinnelse laget av professor Kristian Birkeland, unge ingeniører fra Norge og Tyskland,  slusk og rallarer, datidens kompetanse i anleggsbransjen, passe dristige og gale nok til å gå 3 skift i bygging av Svelgfoss kraftstasjon nede i mørke og dype Svelgfossjuvet. Noen franske og svenske finansfolk, medgjørlige bønder som solgte fossene sine, og bygdeungdom av begge kjønn, på leting etter annet arbeid enn gardsarbeid.  De fleste av nød, andre av eventyrlyst og mulighetene til å tjene bedre penger. Ut av alle disse kreftene grodde det fram to pulserende bysamfunn, Notodden og Tinn i indre Telemark. Norsk Hydro oppstod. Et begrep i verdensøkonomien, verdens matproduksjon og fattigdomsbekjempelse.
UNESCO har bestemt at Notodden og Rjukan hører til på listen over verdensarvsteder. Det store industrieventyret som startet på Notodden anerkjennes nå som en  viktig del av verdens kulturarv.


Hvor der er en vilje – er der en vei

er tittelen på Eydes egen biografi om sitt liv og virke. Det var en mann med stor overbevisningsevne og en enorm arbeidskraft som var drevet av en visjon om å gi verden mat.  Matvareproduksjonen ble økt med 20 prosent i løpet av kort tid. Han evnet å koble teknologisk, finansiell og forretningsmessig kompetanse sammen. Som bygget storslagne admini innredet med norsk kunst for å imponere sine investorer. Som aldri ga opp, selv om han møtte stor motstand for sine ambisjoner fra norske politikere og andre. Som våget å hoppe og ta en stor risiko. 
En mann som sto i alle stormene.  I smerten. Hva kan vi lære av hans mentale arkitektur? Stayerevne og mot til å være trofast mot sin visjon og drøm er egenskaper jeg lar meg inspirere av.  Sam Eyde og hans historie har begeistre meg i hele min karriere.
-Først ignorerer de deg, så latterliggjør de deg, så sloss de med deg, så vinner du, sa Ghandi. 


Bitten Schei
Innovasjonsteamet
Senter for Sosialt entreprenørskap og innovasjon