HYPEN

Mange som deltok opplevde at de hørte hjemme i feltet.
Nettverk for Sosialt entreprenørskap på vei til Stortinget i 2008 for å sette sosialt entreprenørskap på dagsorden for første gang. Politikere hadde den gang ingen peiling på hva koblingen mellom business og sosiale behov kunne bety for endring av velferdsstaten. Lite visste vi hvordan dette feltet skulle utvikle seg videre heller. Vi bare startet og begynte å gå. Nå er det blitt en hype som mange kaster seg på.

Mange miljøer, investerorer, filantroper, stiftelser, fond, organisasjoner og enkeltpersoner har med seg ulike perspektiver. Politikere har det i sine programmer, og regjeringen har satt av penger på budsjettet litt mer hvert år. 

I år er det 100 søkere på bevilgningen. Noen departementer arbeider med saken. Både profit og nonprofit bedrifter er på banen. Forskere og utdanningsinstitusjoner deltar.

Arbeidsgiverorganisasjoner, KS, og Innovasjon Norge omfavner saken. Tema er en snakkis på mange konferanser. Noen kommuner henger seg på. Foreløpig har det vært kjedelig mye kartlegging fra forskere på tema som er en vanlig fremgangsmåte for det offentlige for å finne ut om et felt er verdt å satse på.

Fint, tenker vi at det som var upløyd mark i Norge når vi startet begynner å få fotfeste. I dag spriker feltet i alle retninger, der noen ønsker å få definisjonsmakten over hvordan feltet skal se ut, noe vi tror er vanlig. Slik er oppskriften. Sorry, men alt er i bevegelse.

Vi som startet prosessen er klare på at dette hybride fenomet skal bidra til å løse sosiale problemer for utstøtte og marginaliserte grupper. Hvordan dette gjøres er underordnet, men at det må skapes nedenfra med målgruppen er for oss sentralt.

Det er en undergunnsbevegelse under radaren til media, og politikerne vet ennå ikke hvilken betydning dette kan få for å løse sosiale utfordringer. Ikke vi heller. Vi tror at det er de små baby stepsene hver og en av oss gjør som skaper bevegelsen. Som kan insitusjonaliseres. Som kan endre noen strukturer.

For oss handler det ikke om å ha en forretningside, men å eie en visjon. 

Bitten Schei
Mother Courage
http://www.mothercourage.no/sosialt_entreprenoer…/1303884474