Ideelle gründere med sosiale visjoner

Det blir sagt at sosiale entreprenører er den nye sosiale revolusjonen som vil forandre verden ved å skape innovative løsninger på økende utfordringer verden står overfor. Det gjelder fattigdom, sosial ekskludering, demokratibygging og klima.

Noen hevder at målet må være at alle entreprenører blir sosiale entreprenører.
Å gjøre noe godt for samfunnet er det nye mantra hos ideelle gründere. De opererer på digitale og åpne globale plattformer i samarbeid og kunnskapsdeling med mennesker som deler samme mission.

I Norge er fremdeles feltet i en tidlig fase, men regjeringen har sosialt entreprenørskap i sin politiske plattform, som et verktøy for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Det er ut fra en erkjennelse om at eksisterende ordninger ikke klarer å fange opp en økende gruppe av mennesker med huller i CVen inn i et strømlinjeformet arbeidsliv.  Økt inkludering av psykisk syke, rusmisbrukere, innvandrere, drop outs, og funksjonshemmede krever nye løsninger. Det vil spare samfunnet for milliarder. Det gjenstår å se hvordan dette kommer til å fungere i praksis. Et topptungt byråkrati skal internalisere et Bottom - up perspektiv.

I arbeid med fattigdom i verden utfordres nå også det rådende paradigme innen bistand av sosiale entreprenører. Et likeverdig partnerskap, med fokus på hjelp til selvhjelp og entreprenørskap, i direkte kontakt med grasrota, kan med færre ressurser gi helt andre resultater enn statlige overføringer til korrupte regimer. Det norske bistandssystem har ennå ikke oppdaget at det trengs en fornyelse på dette området. En kolloss av et byråkrati hemmer og opprettholder status quo.

Både velferdsstaten og sosiale entreprenører har fokus på sosial kapital. Mens det offentlige krever forutsigbare løsninger, ligger det i sosialt entreprenørskap at man er innovativ. Næringslivets logikk passer godt for denne type sosialt arbeid. Vilje til å ta risiko er sentralt for å lykkes. De jobber tett sammen med utsatte målgrupper, og har derfor en helt annen innsikt i deres behov.