Innovasjon sjokk?

Hilde Dalen og Bitten Schei
På Arendalsuka mandag 17. august kl 13 - 16, Havnegården.

Trenger Norge et innovasjons sjokk? 
Hilde Dalen og Bitten Schei i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon ( SE Senteret) mener det er på høy tid og stille seg spørsmålet om Norges innovasjonskraft. Norge er  på17 plass i Europa, og ligger bak en rekke land vi ellers liker og sammenligne oss med.  I dette bilde har sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon gjort sitt inntog på den internasjonale politiske arena som en metode  for produksjon av velferdstjenester.Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon er blitt sterke metaforer for en ny form for verdidannelse og løsningsmodell som verden har et skrikende behov for. SE-Senteret er en viktig aktør og innovatør Bitten Schei sier det slik - Når verken staten eller markedet kan løse samfunnets problemer, trengs det et taktskifte. 

Sharing and Create = Change 
Tendensen er global, og bunner i økende sosiale utfordringer og skrumpende offentlige budsjetter som bla fører til økt utenforskap og marginaliserte grupper.
Innovasjonskraften kommer fra det sivile samfunn. Fra modige mennesker som  leverer nye løsninger på gamle problemer. De befinner seg i alle mulige samfunnsområder, ofte under radaren på offentligheten og media. Du finner de innen kultur, miljø, helse, utdanning, teknologi, bistand og arbeidsmarked. De er verdt å ta på pulsen, for de gir signaler om hvordan fremtidens velferdssamfunn kommer til å se ut. 

Endringsagenter
Innovatørene personifiserer det økonomiske og sosiale makt skifte  som overtar den industrialiserte verden. Innovative mennesker, som samarbeider på tvers av tradisjonelle sektorer, preger i stigende grad samfunnsutviklingen med sin involverende, prosessorienterte og kommunikative tilnærming.
Innovatørene går i front og er utstyrt med spesielle egenskaper til å håndtere et ukjent terreng. For dem finnes ingen grenser. De er lidenskapelig opptatt av saken, og motstand trigger dem. Den mest effektive og bærekraftige måten å generere endringer på er å dele  makt, ikke hamstre den. Innovatørene personifiserer det økonomiske og sosiale maktskifte som overtar den industrialiserte verden.

Dette er temaet på et av seminarene på Arendalskonferansen mandag 17. august. I Havnegården møter du noen av de som går i front: politikere, forskere, entreprenører, næringsliv og virkemiddelapparat:

- Norge mangler en helhetlig strategi for innovasjon, sier Truls Berg, serie gründer, og generalsekretær i Innovation Forum Norway, samt styreleder i 3in. Berg er opptatt av at bedriftene skal få anledning til å spille en aktiv rolle som samfunnsaktører. På konferansen får du hører mer om dette og innovatørenes rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling.
 
Benedicte Brøgger, professor på BI mener at vi trenger et nytt språk og en ny forretningsforståelse. – Det holder rett og slett ikke å transportere gamle forretningsmodeller inn i det nye, sier hun. 

Ole Loe Andersen er tidligere mangeårig leder av WayBack, foreningen for tidligere straffedømte. Loe er også gründer av Framdrift Aktivitet, og har blant annet syklet Oslo- Paris med en gruppe næringslivsansatte og tidligere innsatte. Ole er opptatt av tilbakeføringsgarantien og samfunnskostnadene med kriminalitet. Han har derfor fokus på hvordan utviklingen av sosiale obligasjoner kan være en effektiv finansieringsmodell for kommuner som vil redusere kostnader uten å løpe risikoen. 

Thea Emilie Dalen Dille er 22 år og landets yngste sosiale innovatør med sin etablering av ungdommens egen løsning på ungdomsledigheten, MERK. Dille mener vi må utvide A4 formatet, og utfordre den etablerte oppfatningen av talenter og kunnskap. – Alle har talent, det handler om hvordan vi som samfunn gir rom for å ta disse i bruk på gode måter, sier gründeren av MERK. 

Unni Ramsvatn er også opptatt av det sosiale aspektet i innovasjon. Hun er selv gründer og prosjektleder i det nystartede prosjektet; Gateentreprenørene. Et lokalt initiativ som inviterer målgruppene inn for å delta i utviklingen av nye og bedre løsninger. Innovasjon Norge er også å finne på programmet. -Vi er spent på hvordan disse temaene skal håndteres i Innovasjon Norges Drømmeløft, sier Hilde Dalen.

Seminaret arrangeres av prosjektet «Gateentreprenørene» i Arendal etter initiativ fra Arendal kommune, NAV, Arendal og Kirkens bymisjon, Arendal. Samarbeidspartnere for seminaret er Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon og Innovasjon Forum Norway.

Hilde Dalen og Bitten Schei
Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

Nederst finner du program