Kan en gris forandre verden?

Kampen mot fattigdom er den største humanitære utfordringen verden har. Gi alle kvinner Startup midler i form av griser, kuer, høner, såkorn og litt opplæring i hjelp til selvhjelp. Få de til å organisere seg i nettverk. Det hjelper.

Mesteparten av inntektene til fattige folk kommer på landsbygda fra jordbruk. Det er utrolig lite som skal til for en kvinne for at hun og familien skal få et bedre liv. Familien må ha mat. De trenger skolepenger til barna sine.

Ansiktet til verdens fattige er en kvinne
Landsby kvinnene våkner grytidlig om morgenen for å grave etter mat, samle ved,
hente vann, ta vare på barna og storfamilien. Hvem bryr seg om disse kvinnene?
De blir usynliggjort og forbigått i de fleste politiske programmer og på
internasjonale konferanser, der middelklassen og eliten hersker. Også norsk
likestillingsdebatt er introvert med lite fokus på internasjonal
kvinnesolidaritet og fattigdomsbekjempelse. Fattigdom må sies å være det verste som kan ramme et
menneske. Fattigdommen tar verdigheten, selvrespekten, helsen, utdannelsen,
familien og mulighetene fra et menneske. Fattigdommen gjør at et menneske ikke
kan realisere det potensialet som måtte ligge i han eller henne. Fattigdommen
får mennesker til å begå kriminalitet av verste sort, den gjør at folk selger
seg selv, og selger og dreper sine egne barn. Håpet blir borte, drømmene
likeså. Det er en spiral som bare går nedover. Fattigdom er urettferdig fordeling av ressursene. Makten
fordeler skjevt. De som har den, de beholder det meste, og de som ikke har den,
får minst. 

Kvinner verden rundt er de som er de svakeste
De har minst utdannelse, minst eiendom, minst politisk og sosial makt, og minst å si oppi
mot makta. Derfor lever millioner av kvinner i den verste fattigdommen. Denne
fattigdommen går løs på kvinners helse, verdighet og rettssikkerhet. Bedrifter
fra den rike verden kan bidra til at den skjeve ressursfordelingen i verden
endres slik at kvinner får sin rettmessige andel av ressursene. Det er
avgjørende viktig at kvinner dras ut av denne gjørmen som heter fattigdommen.
Det er da kvinner kan være frie og selvstendige mennesker. Og det betyr alt for
deres barn. Alle milliardene som sløses i bistand er det neppe kvinnene
på landsbygda som vil få nytte av. Regjeringer i ulike land har ikke gjort mye
vedrørende spørsmål om økonomisk handlefrihet for kvinner.

Sosialt entreprenørskap og fattigdomsbekjempelse
Grasrot- og sosiale entreprenørskapsinitiativ som Small is Great og Chime er katalysatorer for bedring av landsby kvinners livsvilkår. De er ikke politisk initiert, og mottar ingen offentlig støtte. De er
drevet av at noen norske sosiale entreprenører drømmer om å gjøre en forskjell
ved å samarbeide direkte i partnerskap med kvinnene på grasrota. Der finnes
både problemene og løsningene. Og det er veldig lite som skal til for å gjøre
en forskjell. Vi gir Startup i form av griser, kuer, høner, såkorn, symaskiner
og litt opplæring i å drive småskala bedrifter med veldig enkle
forretningsplaner. Og vi satser på entreprenørskapsutdanning for unge jenter.
Vi oppmuntrer kvinnene til å organisere seg i nettverk for å hjelpe, lære av og
inspirere hverandre. Til nå har vi nådd 32 kvinnegrupper, der 3.500 kvinner med
sine familier er blitt berørt. Det er nedenfra, ansikt til ansikt med de
fattige, med fokus på hjelp til selvhjelp at vi kan skape resultater.

Afrikas kvinner kjemper daglig for å skaffe mat til sine barn
For de fattige er
menneskerettigheter eller glasstak ord som ikke finnes. Det er kvinner som
arbeider for å bedre kvinner i Uganda sin situasjon på bunnen av
fattigdomspyramiden. Mange er HIV-positive, analfabeter, enker, enslige mødre,
bestemødre, gifte og eiendomsløse med ansvar for mange foreldreløse barn. Og
noen unge menn er med. De er med i nettverket Small is Great. Jeg er dypt rørt
og imponert over deres mot og engasjement til fellesskapets beste. Vi har mye å
lære av deres solidaritet med sine egne under de forhold de lever under. 

Griser er business
Mary er 51 år og med i kvinnegruppen Masooli. Hun har en snill ektemann. De har 8 barn. Griser fra Norge har gitt de en mulighet. Mary fikk en gris som fikk 10 grisunger. 2 døde, og hun fikk 8 igjen. Hun byttet bort 2 med en galte, og ga de 6 andre grisungene til andre kvinner. Den første grisen hun hadde fikk på nytt 10 grisunger. Denne gangen døde en, og hun solgte 6 da de var 6 måneder. Mary tjente 800 NOK, og betalte skolepenger for sine barn. Hun forteller at grisen har født grisunger den tredje gangen. Disse vil hun beholde til de blir halvvoksne, for så å selge. Hun kan utvide prosjektet sitt og skaffe seg flere inntekter. Hennes drøm er at alle barna skal få utdanning og et godt liv i fremtiden. Det er mange flinke griserøktere i Small is Great. "Business is multiplyingpigs" er mantraet blant kvinnene.

Norske bistandsmidler treffer ikke blink
Fattigdomsbekjempelse, å få folk til å kunne brødfø seg sjøl og sin familie, er
lite prioritert. Hvorfor? Fordi bistandsfolk og politikere har lite peiling på
hva det vil si å drive en bedrift. De er ansatt, og har aldri måtte kjempe for
føden. Politikk som Norge satser på i Uganda er olje og energi. Men du kan
ikke spise olje. Fattigdommen er dypt rotfestet i landets rurale områder, som er hjem for mer enn 85% av befolkningen. Det er utrolig lite som skal til for en kvinne, som er hun som sørger
for å brødfø familien sin, for at hun og familien skal få et bedre liv. Familien
må ha mat. De trenger skolepenger til barna sine. Gi alle kvinner Startup
midler i form av griser, kuer, høner, såkorn og litt opplæring i hjelp til
selvhjelp. Få de til å organisere seg i nettverk. Resten klarer de selv. Garantert!


Kan en gris forandre liv?
Absolutt! En gris produserer mellom 5 og 8 grisunger to ganger i året. Når
kvinnene gir bort grisunger til nabokvinnene, vil de etter 6 mnd. kunne selge
grise kjøtt på markedet. Det gir penger til mat og skolepenger. En grisunge er
derfor en god og vel anvendt investering som norske bedrifter med sans for gründerskap
og humor ville ha glede av. Bare griselekkert.Bitten Schei www.mothercourage.no