Mette har fasilitert og ledet flere av gruppeoppgavene kvinnene har deltatt på i våre to store konferanser i Uganda med grasrotledere fra hele Uganda.

Q-jenta fra Kragerø

Mette i samtale med Mary Bizike Nnalongo fra Uganda Disabled Women association.
Kvinner Kan Program
Mette er en dyktig foredragsholder, men mest av alt en meget god tilrettelegger slik at alle må delta og gi noe av seg selv. Alle ressurser kommer derfor frem. Og ikke minst alle de skjulte talentene som finnes.
Her er Joan oversetter.
Woman Can Do It Grassroot Leaders Forum er etablert november 2009. Kvinnene bestemte selv navnet.
Intense dager. Alle er med. Her fra plenum.
Mette K. Ofstad fra Kragerø er bitt av Q-galskapen. Hun har vært med Mother Courage to ganger til landsbygda i Uganda, og har delt sine erfaringer med Women Can Do It programmet som Mother Courage tok kontakt med via Gro Axelsen. Mette er en viktig ressurs og uvurderlig i vårt arbeid.

Kvinner Kan
Det daler ned et nyhetsbrev på min epost i januar 2009 som vekker min nysgjerrighet. Det er info fra Arbeiderpartiets Kvinner Kan program. Jeg tar kontakt med Gro Axelsen som leder programmet og ber om et møte. Vi møtes og jeg forteller henne om mitt arbeid i Uganda. Hun er positiv, og henviser meg til Arbeiderpartiet i Telemark og kvinnenettverket der. Her finner jeg Mette K. Ofstad som leder for Telemark Arbeiderpartis kvinnenettverk. Nå er jeg ikke medlem av noe politisk parti. Det blir for trangt for meg. Men jeg har bestemt meg for å samarbeide med alle de som deler min visjon.

Min drøm tar form
I 2006 satt jeg i New York sammen med Joan Sitenda og vi snakket om å etablere et nettverk av grasrotledere i Uganda for kvinner. Jeg hadde i disse årene begynt å samle på ledere som jeg fant på nettet og som kom til meg via forskjellige kanaler. Og Mette sin entusiasme og kompetanse innen ledelse og likestilling gjør dette plutselig til noe mer enn drømmer. Hun vil være med. Og det utløser penger fra Kvinner Kan.

Etablering av Women Can Do It Grassroot Leaders Forum
EWCDIGLF etableres etter vårt 4 dagers seminar med 2 deltakere fra 15 grupper fra hele Uganda som gjennomgår et opplæringsprogram hos Joan i november 2009. Penger til reise og opphold for alle konferansedeltakerne og oss fra Kvinner Kan programmet gjør dette mulig. Torunn Anderssen fra Porsgrunn blir også med. Og jeg finner ugandiske innledere, og Mette og jeg tar den norske delen.

Et pedagogisk talent
Mette kan faget sitt: kjønnsroller og likestilling. Men mest av alt så vet hun hvordan hun skal få frem deltakernes egne ressurser. Når du er sammen med kvinner og menn fra en helt annen kultur, er det ikke vi som har svarene. Det har de selv. Vår rolle er å få ressursene frem. Og vi må ha opp til tre tolker, så ting tar lang tid. Til forskjell fra mange av våre ugandiske foredragsholdere, der kommunikasjonen går en vei i form av foredrag, er alle våre oppgaver konkrete som alle må svare på. Vi bruker rollespill, gruppearbeid, deling av historier for å belyse alle problemstillinger. Og vi lager sanger sammen, synger og danser.

Et fellesskap trer frem
Det finnes ikke PC, PowerPoint eller Overhead projector. Dette tvinger oss til å bli veldig enkel i våre presentasjoner. Det går i Flip over ark, tusjer og gule lapper som tapes opp på amfiet vi sitter på. Og Mette er i sitt ess. Hun vet akkurat hva kvinnene trenger. I denne krevende prosessen kjenner vi på engasjementet, humoren og gleden. Kvinnene suger til seg det de er med på. Her er både analfabeter og ikke - engelsktalende. Hvem har gitt de noe før? Ingen! Og mennene som er med, og litt skeptiske, blir også entusiastiske. YES We CAN! Dette er norsk kvinnesolidaritet med kompetanseoverføring på sitt beste.

Nytt seminar
Mette og jeg er tilbake med et nytt 4 dagers seminar i juli 2010, og med flere norske deltakere som bidrar. Kvinner Kan programmer dekker da kun reise og opphold for de ugandiske deltakerne. Mette drar med meg likevel. For dette er unikt og viktig. Fellesskapet og erfaringene vi deler sammen med kvinnene er uforglemmelig. Og nå har alle med seg en SWOT analyse fra sine kvinnegrupper, slik at vi kan gå systematisk til verks med å kartlegge hvilken behov kvinnene har. Muligheter og utfordringer. Et seminar nr 2 som vi ikke glemmer, for kvinnene trer frem i all sin kraft. Kvinner Kan programmet har fokus på politisk og sosialt empowerment. Det vi trenger nå er å fokusere på økonomisk empowerment. Det viser kartleggingen også. Det er en dimensjon Kvinner Kan bør ta med i sitt program.

Q-jenta Mette
Vel hjemme setter Mette igang sitt kuprosjekt: Q - galskap. Hennes Q-virus smitter. Det er mange kuer hun samler inn penger til: Miss Anniken, er en gave til Kulturminister Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk som Huitfeldt er leder for. Den bor nå hos kvinnegruppen Mothers of Hope, en gruppe HIV positive kvinner. Miss Mette, Miss Emilie, Miss Telemark, Miss Kragerø, Miss Nordland, Miss Woman Can Do It, Miss Allie, heter noen av kuene som er kommet til vårt fattigdomsprosjekt i Uganda fra Mettes engasjement og smittsomme Q-galskap.

Mette K. Ofstad, Kragerø har opprettet en Q-konto i Kragerø Sparebank: 2655 02 16514

Stor takk til Kvinner Kan
Vi takker Kvinner Kan og Gro Axelsen for deres bidrag til vår start, og håper at vi har gitt noen erfaringer tilbake til videreutvikling av deres program