Mothers of Hope m norske Elisabeth Arnet

Mothers of Hope

Sarah Kizza er en tøff dame som står på egne bein gjennom et tøft liv.
Mothers of Hope holder til ved en støvete hovedvei i Kampala. Her har de en liten bod der de selger håndverksprodukter som de lager. Ikke særlig stor kjøpekraft i Uganda.
Kulturminister Anniken Huitfeldt får et kubevis.
Mothers of Hope er de utstøtte og modige. En kvinnegruppe som jeg beunderer. Som åpent står fram med sitt stigma: HIV/AIDS i en kultur der kvinner får skyld for smitten. Vi beundrer Mothers of Hope kvinnene sitt mot, når vi vet hvilken stor belastning det er å stå frem.

Stigma
Mothers of Hope er en kvinnegruppe som består av 45 HIV - positive kvinner i Kampala. Å være synlig HIV - positiv er stigmatiserende. Målet er å arbeide for like rettigheter, og sørge for støtte og omsorg til medlemmer som lever med HIV/AIDS. De støtter hverandre i kampen mot fordommer og fattigdom og for et verdig liv. Kvinnene opptrer og informerer om HIV/AIDS. De lever av å selge håndverksprodukter som de lager.

Pionerer
Det er grasrotorganisasjoner som Mothers of Hope, som går foran i kampen for å synliggjøre det stigma som rammer kvinner med HIV. Siden begynnelsen av 1980-tallet har rundt 25 millioner mennesker dødd av HIV-relaterte sykdommer. I alt er 65 millioner blitt smittet av det fryktede immunsviktviruset. Som et like dystert bakteppe lurer mørketallene, og hvor store de er vet ingen med sikkerhet.

Sarah Kizza, 38 år, enke med to sønner er leder.
Mannen døde av AIDS i 1996. Hun forteller: "After 2 days my mother in law took everything that my husband had left for me in the family, complaining that I was too young yet I had 2 kids. The last born was 2 weeks old by then." Sarah måtte starte helt på nytt. Hun er en hardt prøvet ung kvinne som har kommet seg gjennom tuberkulose og påkjørsel av bil som satte henne ut av funksjon i et år.

En støvete hovedvei
Mothers of Hope holder til ved en støvete hovedvei i Kampala. Her har de en liten bod der de selger håndverksprodukter som de lager. Å leve med HIV medfører enormt mye stress, dårlig ernæring, bivirkninger av medisiner, samtidig som du skal ta deg av barna, betale skolepenger og skaffe et innkomme for å overleve. Dette er virkeligheten til mange kvinner i Afrika. De trenger vår støtte.

Egen CD
Mothers of Hope har gitt ut sin egen CD, der de synger om viktigheten av å stå sammen i kampen mot HIV/AIDS for å bekjempe stigma: " Fight the stigma, domestic violence and all kind of abuse ."
Sanger:
1. Follow country
2. Ha huwulire
3. Laba kino
4. Ejengo
5. Universal access
6. Together
7. Obulanu

Miss Anniken kua
Mothers of Hope er med i nettverket Women Can Do It Grassroot Leaders, og har fått ei ku fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Her gir kuansvarlig Mette K. Ofstad et kubevis til kulturminister Anniken Huitfeldt på hennes 40 års dag.