Om å omfavne mangfoldetSosial innovasjon: Skal du få til endring i verden må du forplikte deg over tid, ofte lang tid. Uten å vite hvordan resultatet skal bli. Det er derfor en visjon som er drivkraften. Og du må gjøre det fra hjertet uten tanke på egen vinning. Du må legge fra deg egoet ditt. Du er heller ikke på en salgsturne´. Du har stilt deg til tjeneste. Ønsker du å gå foran og være en driver som vil løfte hele feltet for sosialt entreprenørskap fremover, kan du ikke bare fremme din egen business. For å redusere sosial og økonomisk ulikhet i verden. Bidra til at mennesker får et verdig liv. For det trengs. Verden går på skeive. Du må omfavne mangfoldet, uansett om du ikke er enig med alle. Det er fellesskapet som må stå i fokus, ikke konkurransen om hvem som er best. Eller om hvem som eier sannheten. For det gjør ingen. Du må gjøre noe som er større enn deg selv. Det er interessant å se hvem som sier: Let´s do it. Som tar initiativ for fellesskapet og hvem som følger etter. Driveren må stille seg selv til tjeneste for alle de andre. De som følger etter trenger ofte ikke det, de har ulike motiver for å være med i løpet. Du kan godt være utålmodig, men samtidig ha stayerevne nok til å innse at forandringen skjer mens vi holder på, men at ting tar tid, og det går i rykk og napp. Det er summen av oss alle som har et engasjement i dette feltet som er the social change. Og politikere og myndigheter er kloke dersom de henger seg på toget som går. For det går uansett hva de måtte mene og gjøre.
Bitten Schei