Inger Marie Bakken og Tove Hassel fra TroNett i Trondheim viser stolt frem Trønderpurka som er gitt av Trønder Energi.TroNett har bidratt med penger til å bygge både grishus, latrine og bolig for griserøkter.Tove er til høyre.

TroNett - en langsiktig investor

Blomster til Miss TroNett. Tove, Maj-Lis og Inger Marie besøker kua som nettopp har fått en kalv.
Utvikling av Saetre Land som kvinnene selv eier er et stort løft, der TroNett har vært en viktig støttespiller. Her er glade støttespillere under åpningen.
Fin bolig for griserøkter og med plass til grisefor.
Tove i fin drakt som er hverdagskjolen til eldre kvinner og heter gomez.
TroNett gruppen og andre fra Norge er på besøk i 2008, og poserer i flotte hverdagskjoler.
Tamale driver en barnehage i Kansangati Full Gospel Church.
Miss Thora, TroNett sin kalv er oppkalt etter Thora Storm, som startet den første pikeskolen i Trondheim.
Mother Courage sitt arbeid med fattigdomsprosjektet i Uganda har mange støttespillere. En av de som har fulgt med lengst i arbeidet er kvinnenettverket TroNett i Trondheim. Noen andre har sett det jeg har sett, og er villig til å gjøre en innsats. TroNett ble med allerede året etter start. En stor takk til et solidarisk kvinnenettverk.

TroNett
er et kvinnenettverk for og av kvinner i Trondheimsregionen, etablert høsten 1997, etter initiativ fra frivillige deltakere og utstillere på Kvinner Viser Vei messen i Trondheim.

Formål
TroNett har som formål å være et synlig trøndersk kvinnenettverk med "slagkraft". TroNett forplikter seg til å arbeide for synliggjøring av kvinner lokalt, samt skape arenaer der kvinners kunnskaper og verdier settes på dagsorden og debatteres. TroNett skal være et nettverk for kontakt, ideer, inspirasjon og støtte.

Fra Trondheim til Uganda
Tove Hassel og Inger Marie Bakken i nettverket dro ned til Uganda i 2006. Siden har det vært flere fra TroNett som har vært med: Maj - Lis Tryggestad, Borghild Kirkebak og Åse Vellene Tveit har reist. Den som har vært mest ivrig er Tove som er leder i TroNett. Hun har besøkt kvinneprosjektet KERWDA 3 ganger. Det er godt å ha noen å diskutere med som har vært der, og som derfor kjenner kulturen og utfordringene. 

Trønderkuer
TroNett har bidratt med mange kuer gjennom sitt nettverk: Miss TroNett ble adoptert i mai 2006. Hun fikk kalven Miss Thora Storm som er oppkalt etter den første pikeskolen i Trondheim.  Mor og datter bor ved siden av hverandre hos Margareth Nalule. Gudmor til kua Miss Sare er  Berit  Kjeldsberg. Hun har oppkalt kua etter datteren sin. Den ble adoptert i august 2006, og bor hos kvinnegruppen Kabubbu. Miss Norda ble adoptert av Nordre Gate Vel som holder til i  promenadegaten i Trondheim i august 2006. Hun bor hos kvinnegruppen Masooli hos Mrs. Mutebi. Miss Lisa er et resultat av innsamling hos NTNU studenter som besøkte Joan Sitenda og KERWDA. Hun bor hos en kvinnegruppe i Nangabo.
Miss Christin sin gudmor er Britt Reinskou fra Autronica på Lade. Miss Christin er blind etter en øyensykdom, men er ellers i fin form. Miss Chrialjo er oppkalt etter tre barnebarn til gudmor Maj -Lis Tryggestad i TroNett. Hun bor hos Mrs. Mulyazawo i kvinnegruppen Wampewo Nalongo.

Tilbake i 2010
Tove og Inger Marie var tilbake i Uganda i juli, og var med på åpningen av det nye grisehuset på Saetre Land. Der har TroNett bidratt med portnerbolig, latrine og bidrag til grisehus. En stor dag og viktig milepæl. Tove besøkte KERWDA i 2008 sammen med Borghild Kirkebak og Åse Vellene Tveit, og nettverket bestemte seg for å jobbe med utviklingen av Saetre Land som KERWDA eier. Penger ble samlet inn gjennom salg av grisebrev, og til sammen bidro TroNetts
medlemmer med kr 41 300,- til dette prosjektet. TroNett så at det var behov for gjerde rundt eiendommen, og i høst hadde de gjennom en ny innsamlingsaksjon skaffet kr 13 500,- til gjerde.

Møllenberg Barnehage
Siste nyhet fra Trondheim er at Møllenberg Barnehage har innledet samarbeid med en barnehage som drives av en av medlemmene i KERWDA; Tamale Allen. Et utrolig fint initiativ. Barnehagen har aktiviteter om Afrika og samler inn penger på forskjellig vis. De har foreløpig gitt penger til griser, men tenker å bidra med utstyr til barnehagen i tillegg. Det totale bidrag derfra er foreløpig på vel kr 2000, men dette er et prosjekt som nettopp er startet opp.

Det totale bidraget fra medlemmer og bekjente av medlemmer i TroNett for kuer, grisehus, griser, høner og inngjerding av Saetre Land beløper seg nå til vel 100 000 kr.

TroNett takker alle som har bidratt.

Kvinnene i KERWDA takker.

Mother Courage takker.