UNGE UTEN MAKT

Girls Have A Dream School i Uganda gir unge Drop Out jenter en mulighet til å klare seg selv ved å gi de opplæring i en rekke ferdigheter for å kunne tjene sitt eget brød. Da kan de unngå å bli giftet bort som tenåring til et liv som fødemaskiner og arbeidshester.
If you´re not at the table, you´re at the menu
Nesten halvparten av de unge under 30 år stemmer ikke ved valg i Norge. De over 50 har tre ganger mer innflytelse enn de under 30, og det er derfor vanskelig for de unge å bli sett. Visste du at halvparten av verdens befolkning er under 30 år? Det er en stor utfordring for de som sitter med makt og myndighet i verden å gi disse muligheter til utdanning, jobb og beslutningsmyndighet.


Unge – en tapt generasjon?
Arbeidsløshet,  fattigdom, jakten på muligheter for politisk makt og innflytelse, søking etter identitet og tilhørighet gir unge store utfordringer i en verden de skal overta.
Verdens unge blir voksne i land herjet av finanskrise, opprør, fattigdom og skyhøy arbeidsledighet. Unge i Sør-Europa, Midtøsten og Øst-Asia står med bena plantet i limbo land.  I mange afrikanske  land er over halvparten av innbyggerne under 15 år. Unge i verden betaler nå den høyeste prisen for den globale økonomiske krisen, og  det snakkes om en tapt generasjon. Med knuste drømmer og punkterte selvbilder.


Ung i Norge sine framtidsutsikter
I Norge risikerer vi at dagens  unge generasjon vil få det vanskeligere enn sine foreldre: Fra 2035 vil staten begynne å gå i minus, grunnet stupende oljeinntekter og en eldrebølge som vil øke velferdsutgiftene betydelig, ifølge Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet. Dagens ungdom kan derfor komme til å måtte jobbe mer og lengre enn sine foreldre, betale mer i skatt og punge ut fra egen lomme for utdanning, helsetjenester og barnehager. Om 20 år er antallet eldre over 80 år fordoblet. Om 30 år er antallet pensjonister dobbelt så mange. 30 prosent av unge fullfører ikke videregående utdanning. Ungdom som faller ut av skole og utdanning har betydelig økt risiko for å bli uføretrygdet og havne utenfor arbeidslivet allerede før de har begynt.