Hvordan unngår du å bli "lusete"?


Har du i et kvart århundre arbeidet med å fremme kvinnegründere, har du samarbeidet med ministre, stortingspolitikere, statssekretærer, politiske rådgivere, byråkrater, gründere, aktivister, organisasjoner, nettverk, ordførere, ambassadører, kunstnere, musikere og ledere av mange slag. Til og med en fredsprisvinner. Det er både positive og negative opplevelser du har fått med deg. Det siste vil du helst glemme, for de lugger deg i følelsene dine og skygger for solen. Vil du flyte videre med livet, bør du kjenne på det som har vært vanskelig, det som du har gjemt bort i en mørk krok. For når trollet kommer fram i lyset, forsvinner det. Du lærer deg " å kjenne lusa på gangen", å holde deg unna folk og fe som ikke vil deg vel, og som er kun opptatt av seg selv.

Etisk fiber
Det er vår og tid for en utlufting. Jeg dukker ned i min indre minnebok. Opp kommer mitt møte med det norske virkemiddelapparatet. Det er en historie om etikk, moral, forretningsskikk og makt. Om å behandle folk skikkelig. I mitt arbeid med kvinner og entreprenørskap over 25 år har jeg hatt en reise med virkemiddeldyret som har som oppgave å skape gode rammer for gründerskap. Mitt forsøk på dialog og samarbeid har vært knyttet til prosjekter i Russland, Kina og Norge. Som innovatør har jeg vært opptatt av å fremme kvinnegründere internasjonalt. Det hadde de ikke fokus på. Også å øke antall kvinnegründere i Norge som ikke var et satsingsområde. Vi fikk etter tre års arbeid politisk til en handlingsplan for å øke antall kvinnegründere i Norge på regjeringens plattform.
Innovasjon startet ofte nedenfra, men det trengs politisk forankring på toppen som har makt og myndighet til å gjennomføre endringene.

Her skal du motstand finne
Det vil alltid være mellomledere som sitter trygt midt i mellom i hierarkiene som vil motarbeide deg, fordi de har en egeninteresse i å opprettholde Status Quo. Jeg jobbet tett med systemet i flere år, og bygget opp et kvinneprogram sammen med et eksternt nettverk. Det var ganske så utfordrende, der vi ble stemplet som "feminister". Likestilling hadde ingenting med kvinnelig gründerskap å gjøre. It´s only business, og det på menns måte.

Du kan si jeg fikk virkelig brynt nesa mi, og noen av erfaringene var traumatiske. Jeg kunne vært de foruten. Klart det finnes skikkelige folk i systemet. Men det er en ovenfra og ned kultur som ikke fremmer verken dialog eller resultater. Hierarkiet står rett og slett i veien. Og da mener jeg ikke at alt skal godkjennes og sluses igjennom. Det handler mer om mistenksomhet og konkurranse fra folk som kommer utenfra. Lederne og kulturen fremstår som besserwissere, som aldri selv har prøvd å starte en bedrift. Aldri tatt en sjanse, som får lønna si uansett. Som fremsetter trusler og får deg til å føle deg udugelig. Folk får beskjed om å ikke samarbeide med deg. Har tatt i bruk advokat for å få rettferdighet. De innrømmet sine feil, men kommentaren fra advokaten deres var " Du må huske hvem du har med å gjøre". Slik er Davids kamp mot Goliat. Det er en fin måte om å be folk om å holde kjeft. Og det frister ikke til å prøve igjen.

Hvordan unngår du å bli "lusete"?
Denne kulturen gjennomsyres både på toppnivå og på et konfliktsky avdelingsledernivå. Det skjedde noen år tilbake, og siden har jeg holdt meg unna. Ønsker ikke å bli smittet av negativ energi. Nå er det nye ”koster” i ledelsen. Endring skjer ikke over natta. En slik kultur kan aldri bli bærekraftig for den har et menneskesyn som mangler etisk fiber.
Som blir mer opptatt av seg selv og å fremstå som kompetente. Folk med tynn hud bør holde seg unna folk og miljøer som ikke behandler deg som likeverdig og er inkluderende. Alt handler om å bygge gode relasjoner. Finn din egen vei. Tren på mentalt selvforsvar.

Motto for dagen: The job of a citizen is to keep her mouth open.

Bitten Schei
Mother Courage