Partnerskap for endring

Ingen blir god alene. Å arbeide i nettverk sammen med andre for en felles sak der alle er med i en vinn-vinn kultur, skaper endring. Da handler det om å gjøre hverandre gode og løfte hverandre..
 

Endring nedenfra

Det er enkeltmennesker som forandrer verden, ved å ha mot til å realisere sine drømmer, og dersom det gjøres til fellesskapets beste. Aktivisme er en viktig strategi.
Vi er inne i et nytt paradigme, der tradisjonell bistand vil komme i skyggen av enkeltmennesker som bestemmer seg for å gjøre noe selv.

Walking in partnership

EMPOWERMENT
Vårt partnerskap med Ugandiske kvinner handler ikke om å hjelpe eller redde mennesker.
Det handler om å slippe løs kraften i mennesker til å ta ansvar for sin egen fremtid, og gå i partnerskap med dem som forplikter seg til denne reisen for seg selv.i

Jakten på mening

Krise er alle fremskritts mor.
Her er starten på fortellingen om hvordan jeg havnet i Uganda i 2005.
Hvordan jeg kom meg til FN med et ønske om å gjøre noe i Afrika. I New York traff jeg min partner Joan Sitenda i et 5 minutters møte. Det brakte meg til Uganda, hvor jeg hjelper fattige kvinner på landsbygda til å tro på seg selv og bli selvstendige.