Kugalskap

Begeistringsviruset smitter og blir til kuer. Her er Women Can Do It kua vår, som Mette K. Ofstad fra Kragerø har samlet inn penger til. Mette lider av kugalskap, og har snakket varmt om kuer i Kragerø og på Dyrskun i Seljord.
WCDI har fløyet via vår internettbank til enka Jane Nabakoza. Jane er 55 år med ansvar for 6 gutter og 1 jente. Jane er med i Namataba Women Group.
Hun driver også med griser, og planlegger å selge griser for å bygge fjøs til kua si.
Vi beundrer Jane og hennes innsats for å skaffe seg en levevei. Vi vil gjerne være i slekt med slike som henne. Gratulerer til kuer og kvinner. HOLY COW!
Her er TENK OM KUA, født ut av en konferanse av KREM. Det er store kontraster melom Norge og Afrika. I Norge diskuterer vi hvordan 800.000 mennesker som faller utenfor arbeidslivet kan gis muligheter. I Afrika på landsbygda er det snakk om å overleve. Ei ku kan være en brobygger.
Her er bank kua vår. Gitt av Hjartdal og Gransherad sparebank Notodden. Den har fått navnet Miss Terra. Du kan si at Terra - navnet dermed får en ny betydning.
Birgit Løitegaard fra bedriften Arts & Crafts designer og produserer vakre smykker i et internasjonalt marked. Hun har kjøpt ei ku som heter Miss Birgit til mor Farida Nassali, som er 38 år. Hun tilhører en muslims gruppe og har 7 barn og 3 foreldreløse av hennes avdøde søster
Stortingskua Hilde.
Her er Miss Hilde. Hun bor hos Jeanette og hennes familie i landsbyen Nanagabo. Jeanette er 42 år og analfabet. Hun er gift og har 4 barn, tre gutter på 10,13 og 15 år og en datter som er 24 år som bor hjemme med sine tre små barn hun har fått med tre forskjellige fedre. Miss Hilde bidrar til at familien får en mer variert og næringsrik kost, og gir også inntekter ved at de kan selge melk.
Det hele startet med en ku som fire stykker spleiset på. Den kostet 4000 kroner, og vi kalte den Miss Norway. Siden tok kugalskapen av. Nå er det 60 kuer og en haug med kalver. Litt av et ku eventyr! En ku forandrer liv. Den gir melk som kan selges på markedet. Ei ku er en god investering i kampen mot fattigdom for kvinner. HOLY COW!

Finnes det blå kuer?
George Bernard Shaw har en gang sagt: "Det fornuftige mennesket tilpasser seg verden, den ufornuftige forsøker å skape sin egen.” All endring er basert på mennesker med galskap og visjoner som ønsker å forandre, og det er derfor ganske logisk at blå kuer eksisterer.

Et eventyr
Kuboka er en reise i galskap der kua spiller hovedrollen. I løpet av de fem årene Mother Courage og hennes nettverk har samarbeidet med fattige kvinner på landsbygda i Uganda, har det fløyet mange kupenger via Internett ned til kvinnene. Vårt utgangspunkt har vært å dekke et behov for å bli økonomisk selvstendig i kampen mot fattigdom.

Den svenske filmkunstneren Ingmar Bergmann sier i sin biografi Laterna Magica” at metoden han bruker for å skape sine fantastiske fortellinger, er at han “kaster intuisjonens hvite spyd ut i mørket, for siden å famle seg frem med fornuften dit spydet landet.”  Dette kjennetegner alle innovative prosesser. Mother Courage har brukt kuer som katalysator for å utvikle vårt fattigdomsprosjekt med kvinneprosjektet KERWDA i Uganda.  Kugalskapen åpnet opp for kvinnenes liv og deres kamp for å bli økonomisk selvhjulpne i en kultur som ikke støtter kvinner. Å formidle denne erfaringen med rasjonelle begreper, er vanskelig, så vi må fortelle noen historier og vise noen bilder.
 
Selfemployment
Med over 20 års fartstid som selvstendig næringsdrivende og ansvarlig for egen økonomi, har jeg forstått at skal man bekjempe fattigdom, er selfemployment veien å gå. Klarer du å brødfø deg selv og dine barn, kan du også bli opptatt av demokrati og kvinners rettigheter. Uten mat i magen er dette ikke et tema.  Politisk er det et lavt fokus på dette i fattigdomsbekjempelse. Kanskje fordi politikere aldri har hatt skoen på selv. De får sin lønn på konto hver mnd.

Vi ønsker oss ei ku
I møte med kvinnene på landsbygda, havnet jeg nederst på Maslows behovspyramide. Fokuset er på kuer, griser, høner, symaskiner, jord, mikrokreditt og andre praktiske løsninger.  Det handler om å skaffe mat på bordet hver eneste dag. Da vi spurte vår partner Joanita om hva kvinnene trengte, svarte hun ganske enkelt; ”Vi ønsker oss ei ku. Melken kan selges på markedet. Den vil gi inntekter til skolepenger, og melk til barna”. Slik gikk det til at fire norske kvinner spleiset på ei ku. Den kostet 4000 nok og fikk navnet ”Miss Norway”.

Kuer med mange norske navn
Det ble starten på samarbeidet vårt. Siden har det blitt mange kuer fra norske donorer. Alle har fått sitt spesielle navn; Miss Hattfjelldal, Miss Jondal, Miss Websys, Miss Tronett, Miss Blues, Miss Bergen etc. To velforeninger i Norge; Nordre Vel i Trondheim og Strupa Vel på Notodden, har kuer som går og gresser i Uganda. Mange kvinnenettverk og enkeltpersoner i Norge har også kuer der. Rådmannen i Lyngdal syntes Miss Lyngdal var en fin investering.

Vi har ministerkua Miss Anniken. ”Tenk om kua” er kommet ut av en konferanse som ofte det blir mest prat på. Og det er kuer med jentenavn som Miss Ingrid, Anne, Hilde, Britt etc. Skikkelige norske navn som passer på kuer i Afrika. Bestemødre har oppkalt kuer etter sine barnebarn. Kristin Storhaug, Notodden, fylte 50 år i juni og ønsket seg penger til kua Miss Fifty. Hilde Magnusson Lydvo fylte 40 år og ønsket seg penger til kua Miss Hilde. Hjartdal og Gransherad Sparebank har gitt kua Miss Terra, et navn som nå har fått en ny dimensjon. Beate R. Zahl sin 50 års dasg innbrakte 3 kuer, og får ringvirkninger.

Mye moro med kuer   
Den blå kua er et symbol på at dersom du tror at du kan forandre verden, så gjør du det. Men du må gjøre det med et skritt om gangen, og på veien lærer du deg å tåle motstand ved å fokusere på muligheter. Prosjektet er blitt et ”Folk til folk ” prosjekt der mange bidrar med kupenger fordi de vet at det ikke er noe fordyrende mellomledd. Tilbake får de et kubevis med bilde av kua som de kan henge på do eller på kjøleskapet. Mange prominente personer har fått  en blå kugave; fredsprisvinner Muhammad Yunus, ministere som Åslaug Haga, Trond Giske og Anniken Huitfeldt. Sistnevnte fikk en levende ku i 40 årspresang fra Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Livets gang
Det er nå levert ut nesten 100 kuer fordelt på mange landsbyer og kvinnegrupper. Noen få er døde. Disse er erstattet med nye kalver. Miss Solveig ble drept av en sjalu nabo, men hun fikk kalven Ida, så nytt liv kommer. Noen er solgt, noen er operert, men stort sett er kuene friske og er til glede for familiene som de bor hos.

Bestemødre bærer Uganda
Mange bestemødre har fått kuer. To millioner barn er foreldreløse på grunn av Aids epedemien. Det bir bestemødrene som tar seg av barnebarna. De er ofte slitne og er anafabeter med fremtiden bak seg. Men de gjør en fabelaktig innsats, og de blir overykkelig over å få ei virkelig ku i gave. Ei ku som gir melk.

Eksempler på en positiv utvikling
Miss TroNett i Masooli gruppen har født 4 kalver.  Miss Norway ble solgt på grunn av sykdom, og en ny er kjøpt inn som har fått 3 kalver. Miss Lisa fra Nangabo gruppen har 4 kalver, og Miss Odda har fått fire kalver, der den eldste har også nå fått kalv. Hun ble kåret til ” Miss Universe ” fordi hun gir mest melk.
 
Kujenter
Kuer krever stell, veterinær og oppfølging. Langvarig tørke og lite mat, samt at mange av kuene står ute, gjør at de blir sårbare for sykdom. Joan Sitenda er en kujente som reiser rundt i landsbyene og sjekker om kuene har det bra.
I Norge er Mette K. Ofstad en skikkelig cowgirl som har skaffet mange norske kuer til prosjektet.
Hilde Dalen fra www.krem-norge.no jakter på kuer, griser og høner, og sørger for jevn tilgang av gaver. Det samme gjør Beate R. Zahl.

Kubok på Facebook med bilder av alle kuene; http://www.facebook.com/note.php?note_id=120436878015556

Nederst finner du vår kuliste over navn på kuen, hvem som har kjøpt den og hvor den er. Se vedlegg. Kuliste Mai 2011.

Her er også en link til en film på YouTube fra Uganda der Joan Sitenda snakker om kuene hun har fått fra Norge.