Senteret har nå 14 jenter som lærer seg å sy.

Mother Courage Sewing Training Center for Young Girls

Anette Mbabazi er 33 år. Hun er tutsi fra Rwanda, og flyktet sammen med moren til Uganda under folkemordet i 1994, der 800 000 tutsier ble drept av hutuene. Anette har 3 barn ( 10, 14 og 18 år ) som alle bor hos slektninger. Ingen mann. Alle har drømmer. Anette også. Drømmen er å få seg sitt eget sted å bo og tjene sine egne penger slik at barna kan bo hos henne, og hun kan betale skolepenger. Derfor drømmer hun om en symaskin, og å lære seg å sy skoleuniformer som kan gi henne et levebrød. Hun har fått en symaskin.
Lilian Mutabaazi er 44 år. Hun er medlem av kvinnegruppen Kasangati i KERWDA, Uganda. Hun har 3 barn. Er Hiv-positiv.
Lilian er en dyktig designer og skredder. Hun ønsker å lære opp jenter til å sy, så de kan tjene egne penger.
Nye symaskiner kommer til senteret, slik at flere unge jenter kan få trening i å lære seg å sy.
Hvilken muligheter kan vi gi unge jenter på landsbygda slik at de har en fremtid og kan bryte fattigdomssirkelen? En symaskin er en fin ting.

Etablering av sømskole
Unge jenter får muligheter til å skape seg et yrke. Dette er jenter som ikke har tilgang til videregående skole i Uganda, da foreldrene ikke har råd til å betale skolepenger. Alternativet blir å gå hjemme, passe sine yngre søsken og grave i jorden. Så blir du tidlig giftet bort, får mange barn, graver i jorden, blir kanskje smittet av Hiv fra din mann og dør tidlig av sykdom og fattigdom. Slik er livet. For å bryte denne sirkelen du arver fra din mor, må jentene skaffe seg et yrke.

Solidaritetsdråper fra Overfloden Norge
Kvinneprosjektet KERWDA i Uganda setter nå i gang et opplæringstiltak for unge jenter som ikke har tilgang til videregående utdanning. Det er et marked for å sy skoleuniformer. 40 unge jenter som ikke har muligheter til yrkesutdanning, vil få opplæring i å sy. Dette vil kunne hjelpe mange til et bedre liv. Mother Courage vil kjøpe inn symaskiner.  Vi gir unge jenter muligheter. Vi vil at unge jenter på landsbygda i Uganda skal lære seg et yrke. Å sy gir inntekt til å brødfø seg selv. Der finnes et marked for søm av skoleuniformer.

Kjøp en elektrisk symaskin
Ønsker du å støtte symaskin prosjektet, og skape en endring i jentenes liv, kan du betale inn penger til
Kontonummer: 2699 4163891 
En elektrisk symaskin koster kr. 3.000. 

Her er vi i systua.
Mange bidrar med symaskiner.
Her er en kreativ variant fra konferanse i Larvik. Aksjebeviset ble gitt til alle innlederne som takk for innsatsen.