Det var en stor dag for oss alle da vi foretok åpningen av grisehuset på Saetre Land. Æresgjester er: Tove Hassel og Inger Marie Bakken fra TroNett og Cecilie M. Endresen fra NHO, Buskerud. Det er først og fremst deres fortjeneste at byggene står ferdig. De har samlet inn penger via sine nettverk. Bakerst er huset til griserøkter.Vi gratulerer!

Kvinner som løper med griser

Kvinner satser på kriser som gir et utkomme. Mary Mulindwa er en dyktig griserøkter.
Mamberu Ruth er 40 år gammel og driver med griser.
Hun har et lån på 200 kr.
Hun er enke med 4 barn som går på skolen.
Liv Signe Navarsete er blitt ambassadør for grisehuset, og vil følge med i utviklingen av det. Det synes vi er kjempeflott!
Hun har kjøpt grisen Miss Liv Signe. Joan Sitenda prøver å vise henne hvem som er matmor.
Et riktig fint grisehus er det blitt.
Med pit latrine og bolig.
Grisehuset er bygget to ganger. Det første ble revet av en sjalu ektemann, da det lå på hans tomt.
Styrking av kvinners makt over egen tilværelse, sin evne til å brødfø seg selv og sine barn er grunnpillaren i vårt arbeid. En gris er en god investering å gi en kvinne. Den koster kr. 300. Etter 6 mndr er verdiøkningen formidabel når grisen får opp til 10 griseunger.

Griseklynge som eksempel:
Huset er bygget på Saetre Land som er finansiert av Mother Courage, og som KERWDA  eier. Huset er bygget med midler av kvinner i Female Future og kvinnenettverket TroNett Trondheim. Det ble ferdig i juli 2010. Her er plass til 50 griser. Der er bygget hus til griserøkter og latrine. Kvinnene betale en kostnad for griserøkter og for til grisene. De forplikter seg til å gi ut griser til andre kvinner når den første griseungen blir født. Klyngetenking kan brukes på mange andre produkter. Hensiikten med klyngetenking er å samarbeide for å reduserer kostnadene, og samarbeide for å øke inntjeningen

En grisete historie
44 griser ble i starten av samarbeidet fordelt til forskjellige kvinnegrupper. Etter hvert ble det flere hundre griser, fordi grisene produserte mange grisunger. Dessverre kom det et utbrudd av svinefeber som drepte mange av dem. Kvinnene som fremdeles hadde griser, delte villig ut grisunger til de som hadde mistet sine. Disse dyrene formerer seg fort, er enkle å ale opp, og svinekjøtt er populært. Det satses nå på å få produksjonen opp igjen.

Griser er business
Mary er 49 år og er med i kvinnegruppen Masooli i KERWDA. Mary har en snill ektemann, og paret har 8 barn. Griser og kuer fra Norge har gitt dem en mulighet. Mary fikk en gris som fikk 10 grisunger. To av dem døde, så hun fikk 8 igjen. Hun byttet 2 av dem med en galte, og ga de 6 andre grisungene til andre kvinner. Den første grisen hun hadde fikk på nytt 10 grisunger. Denne gangen døde en, og hun solgte 6 av dem da de var 6 måneder.
Hun tjente 800 NOK, og betalte skolepenger for sine barn. Hun forteller at grisen hadde født 9 grisunger den tredje gangen. Disse vil hun beholde til de blir halvvoksne, for så å selge dem. Hun kan da utvide prosjektet sitt og skaffe seg flere inntekter. Er ikke det fantastisk! Hennes drøm er at alle barna skal få utdanning og et godt liv i fremtiden. Det er mange flinke griserøktere i KERWDA. ” Business is multiplying pigs ”, er nå mantraet blant kvinnene.

Stolthet og verdighet
Kvinner i Afrika utgjør et stort potensiale for bekjempelse av fattigdom og økonomisk vekst gjennom etablering av småskalabedrifter. Mother Courage tror på at kan kvinnene i Uganda få en mulighet i form av et lite lån, så kan de brødfø seg sjøl og sine familier. Vi har derfor satset på en Mikrobank som kvinnene selv eier, og som er organisert i Spare- og lånegrupper. Kvinnene må spare for å kunne låne. Renten og tilbakebetalingstiden bestemmer KERWDA kvinnene selv. Mother Courage bidrar med aksjekapital og penger til opplæring i Spare og lånegruppetenking. Vi presenterer med stolthet våre små skala bedrifter, og heier på de! Og mange satser på grisehold.

Knuste drømmer
Grisehuset er bygget to ganger. Det første grisehuset som ble bygget av NHO, var i flyktningleiren Banda hos Acholikvinnene. Da grisehuset sto ferdig i desember 2008, ble det revet av en sjalu ektemann. Her står vi i ruinene av grishuset sommer 2009. da har vi bestemt oss for å bygge det opp igjen på Saetre Land. Det  handler om å ikke gi opp.

Salg av grisebrev
Vi selger grisebrev til deg som vil støtte kvinnene i å brødfø seg selv.

Se vedlagt link.