Hilde Dalen i KREM er en av pionerene for å fremme sosialt entreprenørskap i Norge.

Regnbuemakeren

Her er Miss KREM som er fløyet via nettet fra Skien til Uganda. Kua er gitt fra bedriften KREM. Den har slått seg ned hos bestemor Gladys Nakimera i kvinnegruppen Bulamu i landsbyen Kyakima. Gladys er 68 år og enke med 7 barnebarn som hun har ansvar for. Hun er bonde og strever med å skaffe skolepenger. Hun er så lykkelig over gaven siden hun alltid har drømt å ha ei ku. Nå er drømmen hennes blitt virkelighet. Hun sender mange hilsener og takker så mye.
Det er blitt mange KREM griser som Hilde og KREM har kjøpt og sendt til Uganda.
Way Back stiftelsen er en del av Hildes nettverk. Det er en stiftelse som fokuserer på livet etter soning. De har gitt kua Hope. Hope kua er gitt til Kutesa Olivia i landsbyen Kitetika i Uganda. Hun er 50 år gammel og enke. Olivia dyrker jorda.
Hun har 8 egne barn og 5 barnebarn som går på skole. Olivia er så lykkelig over kua.
Miss Perfect er en julegave til Emile Dalen fra mamma. Emilie har drømt om en ku lenge.
En symaskin til jentene på Mother Courage sin sømskole kom ut av en konferanse i Larvik. Alle innledere fikk et aksjebrev stedet for blomster.
Miss Hilde Dalen er en gave til Eva Nalweyiso Kafeero som tilhører en muslimsk kvinnegruppe i KERWDA som holder til i Katadde. Eva er 33 år og bonde som dyrker jorda. Hun har 6 barn. Brendah 16 år, Suzan Najuma 13 år, Denis 7 år, Damalie 4 år, Eseza 2 år og Evans Mugera er 7 mndr. Eva og hennes familie er veldig glade for ku gaven og sender kjærlighet og mange hilsener til giveren.

Hilde Dalen fra organisasjonen KREM er ikke som andre. Sosial entreprenør som kaller seg Luftslottarkitekt og Regnbuemaker. Totalt utenfor boksen, men med fokus på brobygging og hjerte for de som faller utenfor systemene. Og hun er en som deler, fordi hun har et fokus som er større enn seg selv. Mange sosiale entreprenører drar nytte av Hilde. Mother Courage og KREM samarbeider og skaper vinn - vinn.

Hilde Dalen
er en morsom og kreativ dame. Hun har laget sitt eget dikt for kREM:
Du ser det ikke før du tror det 
Det du håper vil du til slutt tro
Det du tror vil du til slutt vite
Det du vet vil du til slutt skape
Det du skaper vil du til slutt oppleve
Det du opplever vil du til slutt uttrykke, og det du uttrykker vil du til slutt bli

Mange kuer
Hilde har skaffet mange KREM-kuer via sitt nettverk til KERWDA. Og det er også blitt mange KREM-griser som er sendt nedover.

Drevet av drømmer
Jeg tror på drømmer og det er vesentlig i mitt fag. Jeg er nemlig landets eneste Luftslottsarkitekt og Regnbuemaker. Jeg er utstyrt med rosa solbriller og jeg har fortsatt en urokkelig tro på at det også finnes både mot, evne og vilje blant landets mange politikere og beslutningstakere. Som Luftslottsarkitekt og Regnbuemaker er min hovedoppgave å være positiv, skape håp og tro på at den tilsynelatende usynlige forandring er mulig, synliggjøre de skjulte mulighetene i alle regnbuens farger, inspirere til handling og samtidig gjennom handling vise hvordan ulikheter utfyller hverandre og skaper mer virksomme løsninger. Jeg har fokus på løsninger fremfor problemer og på muligheter fremfor hindringer. Jeg er til stadighet på jakt etter drømmene til folk, på leting etter menneskelige talenter og ressurser både i og utenfor arbeidslivet. Parallelt søker jeg kontinuerlig etter nye måter å omforme disse til samfunnsnyttig og meningsfylt arbeidt du opplever vil du til slutt uttrykke, og det du uttrykker vil du til slutt bli.

Makt og posisjon
Jeg har allikevel erfart at selv om interessen finnes, uteblir likevel de handlinger, metoder, verktøy og strukturer som virkeliggjør målet om flere i arbeid og færre på trygd. Jeg er eldre og klokere nå, og vet at det i stor grad er de samme folka med den samme utdannelsen og den samme virkelighetsforståelsen som plasseres i rollene med makt og posisjon, og jeg undrer meg fortsatt på om dette virkelig kan bidra til den nødvendige sosiale innovasjonen landet vårt trenger.
Det finnes i dag en rekke fora, grupper, team og komiteer som produserer en rekke forskrifter, regler og oppskrifter, men man oppdager ingen nyskaping i disse dokumentene. Det er verken nye produkter, nye koblinger eller nye former for formidling å spore, og dette skyldes ene og alene den enkle grunn at menneskene reproduserer. I Norge betyr det, at vi gjennom en årrekke har utviklet stadig mer stivbente strukturer og uheldige kulturer. Således tilrettelegger man for reproduksjon som forsterker den sosiale ulikheten, i stedet for å muliggjøre sosial utjevning og avskaffelse av fattigdommen.