Sam Eyde er et forbilde.
Han grunnla Norsk Hydro, og var en ansvarlig kapitalist som gjorde noe med fattigdommen i verden i starten på 1900 tallet.

Sosialt entreprenørskap

Et nytt paradigme. Vi er kommet et sted i utviklingen, hvor vi er nødt til å ta utgangspunkt i oss selv, i våre hjerter, for å utvikle oss et nytt skritt, i en ny økonomi. Ikke på markedets premisser, men for å utvikle oss selv og hjelpe andre. Meaning is the new money.

Du kan gjøre en forskjell
Å bli en sosial entreprenør er ikke en jobb du velger, den velger deg. Ofte skjer det at du har møtt din indre vegg, gått på trynet eller blitt utbrent. Det kan være at du har hatt en lang karriere i en organisasjon, eller er en av de 800.000 som er falt utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. Du har sett og opplevd urettferdighet i ditt liv og har bestemt deg for å gjøre noe med det. Vi har nådd frem til et stadium av velstand, opplysning og selvrealisering som tidligere generasjoner knapt kunne drømt om. Samtidig ser flere at fordi vi har nok å leve av, har vi ingenting å leve for, uten for oss selv, og det er ikke lenger nok. Mange sosiale entreprenører har selv vært utsatt for overgrep, mobbet, vært rusmisbruker og lignende, og har tatt en beslutning om å bedre vilkårene for marginaliserte grupper. Det medfører at du tar brukerperspektivet for det arbeidet du vil gjøre. Slik er det et mangfold av drivkrefter som ligger bak, men alle deler en felles underliggende kjerneverdi basert på en klar oppfatning om at ethvert menneske har kapasitet til å medvirke på en meningsfull måte til sosial verdiskaping. Og du ikke kan bare si halleuja, du må gjøre det.

Feministisk perspektiv
Mitt eget valg har vært at jeg tidlig oppdaget at det var forskjell på gutter og jenter, og at dette gikk i min tvillingbrors favør. Oppvokst med rigide kjønnsroller på femtitallet, og med over 20 års internasjonalt arbeid med kvinner og entreprenørskap, kan jeg konstatere at kjønnsulikhetene produseres i alle samfunn og kulturer, og bidrar til at jentebarnet alltid vil stille bakerst i køen. Så er spørsmålet hva du vil gjøre med det?
En mann sa på et seminar i Norsk Veritas i 1998. ”Det er ikke de politiske partiene som setter den politiske dagsorden i verden, men bevegelser.” Jeg har alltid trodd på at det er enkeltmennesker som forandrer verden, ved å ha mot til å realisere sine drømmer. Denne mantraen har fulgt meg i mitt arbeid. Jeg ble utrolig begeistret da begrepet sosialt entreprenørskap kom til meg i 2004. Endelig kunne jeg plassere meg i en tradisjon som ikke handlet om tradisjonell business eller offentlig ansatt, ei heller innenfor det frivillige. En tradisjon om samfunnsansvar og doble bunnlinjer, som ikke handlet om å plassere seg i en høyre eller venstre politisk akse.

Pionerer som viser vei
For det handler om enkeltindividet sitt bidrag til fellesskapet. Det er mennesker som Klaus Scwab i World Economic Forum, aktivisten og entreprenøren Anita Roddick fra The Body Shop, skuespilleren Robert Redford med sine filmer om New Heroes, fredspris vinner Muhammad Yunus med sin bank for fattige, Jeff Scholl i Scholl Foundation, og Bill Drayton i Ashoka som har inspirert meg, og som jeg har lært mye av.

Sam Eyde
Men det er også flere nordmenn i dette bildet. Sam Eyde etablerte Norsk Hydros for over 100 år siden. Eyde var kosmopolitt, samfunnsbygger og gründer med en utpreget global bevissthet. Det var fattigdommen i verden som utløste hans forretningsidé. Han var en ansvarlig kapitalist. Sosialt entreprenørskap er altså ikke noe nytt fenomen. Et annet norsk eksempel er Fredrikke Marie Qvam som startet Norske Kvinners Sanitetsforening for å bedre forholdene når det gjaldt sanitetsutstyr og helsemateriell for hæren. Som initiativtaker og første formann i foreningen, stod Fredrikke Marie Qvam i spissen for en rask og solid utvikling av organisasjonen. Arbeidsoppgavene favnet bredt, de startet umiddelbart med førstehjelpskurs, og etter to år åpnet de sin første skole for sykepleieutdanning. De jobbet med å bekjempe turberkulose, og åpnet kontrollstasjoner for mor og barn, en forløper til helsestasjonene.

I vår tid
Nettverk for sosialt entreprenørskap med politisk gjennomslagskraft
Tretten kvinner kom sammen i 2008 på Notodden for å fortelle sine historier som endringsaktører og sosiale entreprenører, under tema Blue Cow Story. Det ble fortellinger om galskap og gode gjerninger, drevet av drømmer om en bedre verden, der vi kommuniserte med hjertet og ikke hodet. Vi etablerte et Nettverk i sosialt entreprenørskap på Facebook.

Nettverket ville finne ut om det offentlige rom i Norge var åpen for å lytte til de annerledes stemmene til de sosiale innovatørene – de som prøver å gå opp nye stier, i stedet for å gå i sporene som fører til mer av det samme. Vi samlet oss flere ganger på Stortinget og på Høyskolen i Oslo for å sette temaet på dagsorden og belyse hvem den sosiale entreprenøren er. Fra 2008 til 2010 gjennomførte nettverket en rekke seminarer der vi prøvde å påvirke de politiske partiene på Stortinget.

Politisk gjennomslag
Regjeringspartiene er nå enige om å øke støtten til organisasjoner som arbeider for fattige. Nå er det opprettet en egen pott til sosialt entreprenørskap på 2,6 millioner kroner. - Bedrifter som har et sosialt formål, som for eksempel gatemagasinet =Oslo, kan søke om støtte fra potten, forteller stortingsrepresentant Karin Andersen. – Dette er starten på hvordan regjeringen vil bruke nye virkemidler i fattigdomspolitikken, sier hun. Samarbeid mellom organisasjoner, det offentlige og private, mener hun kan løse utfordringer gjennom sosialt entreprenørskap.

Vilje til endring – sosialt entreprenørskap på norsk
Dette er tittel på en bok vi bestemte oss for å skrive, fordi vi ser at det er behov for kunnskap og oppmerksomhet for å skape større forståelse for sosialt entreprenørskap. En bok som vi ønsker skal inspirere til handling. For du kan ikke bare si halleluja, du må gjøre det. En bok om fortellinger om sosiale entreprenører som arbeider for sosial endring i sprekkene og hullene mellom staten, markedet og det frivillige samfunn.

En bok om mennesker med en indre drivkraft, som er lidenskapelig opptatt av å endre verden for marginaliserte grupper. En bok om mennesker som tenker utenfor firkanten, der det innovative løsningene alltid vil være.

Europa i krise
100 år etter revner Europa. Statsfinansene i mange land er i en begredelig tilstand. Og de fattige får unngjelde, som alltid. Arbeidsledigheten øker. I Spania går halvparten av ungdomsgruppen uten jobb. Hva skjer med et samfunn hvor den unge generasjonen ser at de eldre løser sine økonomiske og sosiale problemer på de unges bekostning? Det er fare for at den økonomiske krisen slår ut i en krise mellom generasjonene. Europa lider av en systemisk krise, som ikke de politiske partiene klarer å løse, da de er en del av krisen. Grådighet og sløseri har ført Europa inn i en bakevje.

Verden trenger nå sosiale entreprenører
All verdens gode hensikter hjelper ikke dem som sulter og lider. En må også gjøre noe, og konsekvensene av ens handlinger må være gode. Profesjonalisering av godhet kan skape sosial endring. Sosialt entreprenørskap er vokst frem av denne tenkingen.

En sosial entreprenør en som erkjenner et sosialt problem og bruker entreprenørskapsprinsipper for å organisere, skape, og administrere en bedrift for å skape sosial endring. Mens en bedrift. vanligvis måler ytelse i profitt og avkastning, ønsker den sosial entreprenøren å skape sosial kapital. Hovedmål for sosiale entreprenører er å fremme sosiale og miljømessige mål.


 
 


Sosialt entreprenørskap i videregående skole

Banebrytende. Mother Courage har samarbeidet med Lamberseter videregående skole i Oslo med tema " Unge drømmer fra Uganda" i 2010.
Unge i Uganda har drømmer som vi har. Men de er født i et land som gjør at veien fra drøm til virkelighet er uendelig lang. To millioner barn har mistet sine foreldre til Aids. Vi kan gi dem en mulighet ved å gi de en håndsrekning.

SE: Piloten

Møteplass og kursprogram i ansvarlig forretningsdrift.
Første kursprogram er avsluttet.
Det arbeides med et nytt program.

Boka: Vilje til endring - sosialt entreprenørskap på norsk

Vilje til endring - Sosialt Entreprenørskap på norsk.
Den eneste boka med historier om norske sosiale entreprenører. Verdensøkonomien er ikke er bærekraftig slik den er i dag. Nye løsninger på samfunnsproblemer kommer fra enkeltpersoner som tenker og handler utenfor firkanten og den politiske høyre og venstre aksen. Som setter folk først.

DEN SOSIALE REVOLUSJONEN

Sosialt entreprenørskap springer ut av et ønske om å bidra til verdens utvikling, et behov for en høyere bevissthet om fellesskap, empati og samhørighet.

Stemmer fra grasrota

Handlingsplanen "Stemmer fra grasrota - endring nedenfra" er et innspill til våre myndigheter til politikkutforming på området sosialt entreprenørskap og innovasjon.

Nettverk for Sosialt Entreprenørskap

Tretten kvinner kom sammen på Notodden i Hydroparken august 2008 og startet nettverket. Vi er Alkymister som skaper bedre liv ut av våre drømmer til fellesskapets beste. Bedre liv for oss selv og de mennesker vi ønsker å hjelpe.

Nødskrik fra en blå sofa

Hvordan kan vi plassere innovasjon og sosialt entreprenørskap på den politiske dagsorden mellom en søkkrik velferdsstat og en svulmende frivillig sektor?

Celebrating the Future, August 5

The next generation: How can we empower young people in a world of social injustice and unemployment?

SE- Senteret

Stikk i strid hva man skulle forvente, kan man ikke gagne seg selv uten å gagne andre. Enten vi vil eller ikke, så står vi i forbindelse med hverandre alle sammen, og det er umulig å kun ta vare på sin egen lykke.
(Dalai Lama)

Seminar på Stortinget 12. november

Nettverk for Sosialt entreprenørskap fyller 5 år og inviterer til dialogmøte på Stortinget, 12. november, kl. 09.00 – 12.00 i Filmsalen.

Rapport om sosialt entreprenørskap

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottok 15.mars en utredning om muligheter og barrierer for sosialt entreprenørskap i Norge. Nettverk for Sosialt Entreprenørskap har pushet på.