Nettverk for Sosialt Entreprenørskap

Nettverket startet en vakker augustdag, med sol, tårer, glede og entusiasme. Et magisk møte!
Vi delte hverandres historier, som vi kalte for " Blue Cow Stories ", inspirert av mitt arbeid i Afrika.
PÅ Stortinget: Katinka Leiner Greve fra Innovasjon Norge inviteres og møter her sin nye arbeidsgiver investor Johan H. Andresen i Ferd. Vi kobler! Det er møteplasser vi designer.
På Stortinget: Ingrid Stange fra Formuesforvaltning er også der. Hun er en aktør for det filantropiske perspektivet og soialt entreprenørskap.
På Stortinget: Investor Johan H. Andresen i Ferd er innleder. Det er folk i salen som har dratt nytte av Ferds sosiale investeringer, og selve seminaret. De oppdager nemlig at de er sosiale entreprenører! Det visste de ikke.
Tretten kvinner kom sammen på Notodden i Hydroparken august 2008 og startet nettverket. Vi er Alkymister som skaper bedre liv ut av våre drømmer til fellesskapets beste. Bedre liv for oss selv og de mennesker vi ønsker å hjelpe.

Fødsel i Hydros vugge
Nettverk for sosialt entreprenørskap startet på Notodden i august 2008, stedet Sam Eyde valgte som Norsk Hydros vugge over hundre år tidligere. Eyde var kosmopolitt, samfunnsbygger og gründer med en utpreget global bevissthet. Det var fattigdommen i verden som utløste hans forretningsidé. Han var en ansvarlig kapitalist.

Tretten kvinner kom sammen for å fortelle sine historier som endringsaktører og sosiale entreprenører. Det ble fortellinger om galskap og gode gjerninger, drevet av drømmer om en bedre verden. Mange av historiene finner du i boka " Vilje til handling - sosialt entreprenørskap på norsk". Og de ble til en større kraft, fordi kvinnene forsto at det blir lettere å gå når motbakkene blir tatt i lag. Så vi etablerte et nettverk i sosialt entreprenørskap.

Stortinget og Høgskolen
Nettverket ville finne ut om det offentlige rom i Norge var åpen for å lytte til de annerledes stemmene til de sosiale innovatørene - de som prøver å gå opp nye stier, i stedet for å gå i sporene som fører til mer av det samme. Vi samlet oss i Stortinget og på Høyskolen i Oslo for å sette temaet på dagsorden og belyse hvem den sosiale entreprenøren er. Fortsatt er det i Norge en holdning om at det er Staten som skal løse sosiale problemer. Men interessen for sosialt entreprenørskap er økende, og bare det faktum at begrepet finnes, gjør at ildsjeler blir bevisste på verdien av det arbeidet de gjør.

Et nytt nettverk
Vi har skapt et nytt nettverk for sosiale entreprenører fordi en sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet. Sosiale entreprenører arbeider gjennom nonprofit eller ideelle organisasjoner, men også som private bedrifter og NGOer.

Sosiale entreprenører arbeider på områder hvor myndighetene og det frie markedet ikke har klart å skape et tilbud av viktige varer og tjenester for de svakeste og fattigste i samfunnet. Kvinner plasseres ofte nederst på bunnen av pyramiden i verden, og oppnår sjelden anerkjennelse og støtte for sitt engasjement i samfunnet, men dette kan endres!

Se mer info: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_enterprise og http://en.wikipedia.org/wiki/Social_business_enterprise

Du finner oss på Facebook: Nettverk for sosialt entreprenørskap.

Vær barmhjertig Herre,
vis en særskilt omsorg
overfor de mennesker
som er så logiske,
praktiske og rasjonelle
at de forarges når noen
påstår at det finnes en
liten blå ku…

Her er programmene for vårt startmøte på Notodden, møte på Stortinget, Høgskolen, og Formuesforvaltning. Siden har det gått slag i slag med boklansering og SE: Pilot.  Og planen " Stemmer fra grasrota".


Jentene på vei til Stortinget.
Fra venstre: Jenfrid Stellberg, Bergen, Bitten Schei, Notodden, Wenche Wærner, Oslo og Christin Bassøe Jørstad, Tromsø.

SE- Nettverkets arbeid i 2010

Nettverk for Sosialt Entreprenørskap har som mål i 2010 å sette sosialt entreprenørskap ( SE – bedrifter ) på dagsorden, da vi er i en pioner fase i Norge.