Seminar på Stortinget 12. november

Et nordisk samarbeid.
Statsskretær Gina Lund fra Arbeidsdepartementet brenner for sosialt entreprenørskap.
Jenter som ikke gir seg.
Nettverk for Sosialt entreprenørskap fyller 5 år og inviterer til dialogmøte på Stortinget, 12. november, kl. 09.00 – 12.00 i Filmsalen.

Tema: Stortingsvalg 9. september 2013:
Hva vil de politiske partiene gjøre for å løse velferdsstatens utfordringer?

Målgrupper: beslutningstakere, bedriftsledere, sosiale entreprenører og utdanningsinstitusjoner med fokus på sosialt entreprenørskap og innovasjon.
Vi spør de politiske partiene:
Sosialt entreprenørskap i Norge – et felt uten virkemidler?
Hvordan vil politikerne tilrettelegge for at flere aktører kan bidra til å utvikle en bærekraftig velferdsstat? De politiske partiene får 5 min hver til å komme med konkrete innspill.

PROGRAM

  • Registering. Servering av kaffe og te, frukt og kjeks
  • Velkommen ved vert Hilde Magnusson, AP
  • Statssekretær Jeanette Iren Moen fra Nærings- og handelsdepartementet presenterer DAMVAD rapporten om SE i Norge
  • Statssekretær Gina Lund fra Arbeidsdepartementet presenterer Telemarksforskings rapport om SE og fattigdom
  • Bert-Ola Bergstrand, Social Capital Forum, Sverige presenterer et nordisk perspektiv nedenfra
  • Bitten Schei og Hilde Dalen presenterer Stemmer fra grasrota, forslag til Handlingsplan for SE
  • De politiske partiene får 5 min hver til presentasjon av hva som skal gjøres for å få en bærekraftig velferdsstat
  • Innspill og spørsmål fra salen
  • Oppsummering og avslutning med Hilde Magnusson

Påmelding til: Kirstin Bjørsvik: Epost: kirstin.bjorsvik@stortinget.no

NB: Uten påmelding her, ingen deltakelse. Sikkerhetsbestemmelser.
Konferansen er gratis.

Video av foredrag:
Bitten Schei/ Mother Courage fra Nettverk for sosialt entreprenørskap:
http://www.youtube.com/watch?v=d5NbVPN3Uxc&list=HL1372752679&feature=mh_lolz

Hilde Dalen fra KREM:
http://www.youtube.com/watch?v=7lsny8WK8Y4

Bert - Ola Bergstrand fra Social Capital Forum:
http://www.youtube.com/watch?v=ewienoiSrZM

Karin Andersen SV
http://www.youtube.com/watch?v=9PM5ZA05suY

Edvard Mæland, Høyre:
http://www.youtube.com/watch?v=sh4wttEtgYY

Gina Lund, statssekretær Arbeidsdepartementet:
http://www.youtube.com/watch?v=XscQw6k1Yac

Kari Kjos:
http://www.youtube.com/watch?v=ez6PLEWidvQ&feature=c4-overview&list=UUiwxW9rjotcgxfc6XpdL0Iw

Status de politiske partiene, sosialt entreprenørskap og Stortingsvalget 2013:

Av de 7 politiske partiene på Stortinget har 6 tatt inn sosialt entreprenørskap i sine programmer. SP mangler. 
 

Etter 5 års påvirkning er vi fornøyd med tingenes tilstand. Å få inn et nytt felt er ikke enkelt.

Vi har møtt noen politiske ildsjeler underveis som har ført saken videre inn i sine partier.


Vi vil takke Karin Andersen, Hilde Magnusson, Torbjørn Røe Isaksen og Karin Kjos for sitt engasjement i saken. De er berørt.

Uten deres passion ville det ikke blitt noe.

Så gjenstår det å se hvem som vinner valget, og hvilke partikonstellasjoner som skal formulere en regjeringsplattform.

Da skal vi være der igjen.

Godt valg!

Pdf invitasjon nedenfor, samt pressemelding og referat fra seminaret.