Her er noen av deltakere og samarbeidspartnere i SE: Piloten 2011.

SE: Piloten

Foredragsholder og medarrangør Camilo Heredia.
Foredrag om bla merkevarebygging, profilering og sosial ansvarlighet: Birgit Løitegaard, Vigdis Jordal, Bitten Schei og Jan-Urban Sandal.
Unni Beate Sekkesæter fra Mikrofinans Norge, Ellen Krageberg, fra Gausdal Næringstorg.
Christian Wig fra Pixellus.
Hilde Dalen er regnbuemaker og luftslottsartkitekt i KREM. Hun har tema på nettverkssamling 28. mai: Hva er bærekraftig sosialt entreprenørskap?
Sweet Chili Stories arrangerte Open Space på Notodden 6. august. Helen Bakos og Merete Grimeland Did it!
Stemmer fra Grasrota
Møteplass og kursprogram i ansvarlig forretningsdrift. Første kursprogram er avsluttet. Det arbeides med et nytt program.

Sosialt entreprenørskap er ennå i  tidlig fase i Norge.
Mother Courage har derfor sammen men en gruppe sosiale entreprenører tatt initiativet til å utvikle et kursprogram og en møteplass i sosial forretningsdrift i Oslo.

Å bli en gründer
Ingen er født gündere, for de fleste må det trening til. En sosial entreprenør er en person som har sett og opplevd urettferdighet, og med denne erfaringen engasjerer seg for å skape en bedre verden.

Ønsker du at starte egen sosial virksomhet?
Vil du avklare om sosial ansvarlighet er noe for deg? Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan skape sosial endring der du er? Vil du lære av sosiale entreprenører som er i feltet og de
res arbeid? Har du lyst til å bygge nettverk med andre og bidra til å skape en bevegelse for endring?

Hva:
SE: Piloten er et tilbud for deg som vil noe mer. Som har sett og opplevd urettferdighet, og med denne erfaringen ønsker å engasjere seg for å skape en bedre verden.

Partnerskap for endring:
Mother Courage, KREM, Mikrofinans Norge, Heartlift og stiftelsen Et rikere liv har gått sammen om å tilby et kompetanseutviklingsprogram som skal bidra til praktisk kunnskap og forståelse for feltet sosialt entreprenørskap. Det skjer gjennom kompetanseutvikling, case, erfaringsdeling, team- og nettverksbygging. Deltakernes egne ressurser og utvikling av sitt eget prosjekt står i fokus.

Åpne møteplasser
SE: Piloten består av en en månedlig samling med fredag kun for de som er påmeldte deltakere. Og en åpen møteplass på lørdag der alle som er opptatt av sosial endring kan delta.

Handlingsplan i sosialt entreprenørskap og innovasjon
Bli med i utforming av handlingsplan for sosial innovasjon
Hvordan bedre rammebetingelsene for sosial innovasjon?
Hva må vi gjøre i Norge for å få SE feltet til å vokse?
En strategisk plan for sosial innovasjon inneholder visjoner, mål, tiltak og fremdrift, etc.

Hvordan gjør vi dette?
Kjøre en åpen planprosess med involvering og eierskap med aktører fra forskjellig ståsted. Sosial innovasjon er grenseoverskridende.
Å tenke utenfor boksen er utfordrende for alle.
97% av vår adferd repeterer vi, og kun 3% går vi i fornyelse, utenfor komfortsonen.

Hvem dokumenterer?
Med oss på laget har vi Sweet Chili Stories, KREM, Emilie Dalen og GatekunstAkademiet.

Partnerskap for endring
Bitten Schei; bitten@mothercourage.no
Hilde Dalen; hidalen@hotmail.com
Vigdis Jordal; vigdis@hjertebank.com
Unni Beate Sekkesæter; unni@nettverkskreditt.no
Ingrid Stange; ingrid.stange@formue.no
Merete Grimeland; merete@sweetchilistories.com
Nadina Helen Bakos; helen@sweetchilistories.com
Erik Bjerke; erik@krem-norge.no
Emilie Dalen; thea.e.dalen@gmail.com  
Camilo Heredia; camilo@gatekunst.net

Hjemmesider:
http://www.krem-norge.no/
http://mothercourage.no/
http://etrikereliv.org/
http://heartlift.com/
http://www.sweetchilistories.com/
http://www.gatekunst.
http://www.mikrofinansnorge.no

Kursoversikt
Nedenfor finner du en presentasjon av mål og rammer, samt gjennomførte kurs og møteplasser.

Introduksjonseminar oktober 2010
Seminarer januar 2011, lukket og åpen
Seminarer februar, lukket og åpen
Seminarer mars, seminar i Operaen
Seminarer april, lukket og åpen
Seminarer mai, lukket og åpen
Seminarer august, lukket og åpen Notodden
Seminarer september, lukket og åpen Oslo