Sosialt entreprenørskap i videregående skole

Lærerne Mark Kajubi og Daniel Kasozi fra Uganda har sammen med Bitten Schei rådgiving med en av gruppene under gründercampen.
Her er vinnerlaget med noen av veilederne, rektor og lærere fra Uganda, samt Bitten Schei.
Banebrytende. Mother Courage har samarbeidet med Lamberseter videregående skole i Oslo med tema " Unge drømmer fra Uganda" i 2010. Unge i Uganda har drømmer som vi har. Men de er født i et land som gjør at veien fra drøm til virkelighet er uendelig lang. To millioner barn har mistet sine foreldre til Aids. Vi kan gi dem en mulighet ved å gi de en håndsrekning.
Gründercamp
 21. og 22. oktober arrangerte skolen Gründercamp, og denne gangen med sosialt entreprenørskap på dagsorden. 260 elever deltok på Gründercampen der undertittelen på campen var ”Unge drømmer i Uganda”.  Oppdragsgiver var Bitten Schei fra Mother Courage, som var i Uganda og intervjuet ugandisk ungdom om deres drømmer. Det var utgangspunktet for problemstillingen. Det ble rekruttert  mange gode veiledere med spennende og svært ulike bakgrunner.

Engasjerte elever
Sosialt entreprenørskap interesserer og engasjerer svært mange. Finaledagen ga mange spennende resultater. Besøk av 2 lærere fra videregående skole i Uganda  ga elevene muligheter til å spørre om konkrete forhold. Vinnerlaget bestod av seks elever. Deres forretningsidé kalte de ”Kunnskapsbussen”. Forretningsideen er en buss som skal kjøre rundt i et bestemt område med skoletilbud til barn og unge. Bussen skal også være et slags postbud. Det unike med vinnerproduktet er at flere vil få mulighet til å ta utdanning. Det blir billig, man trenger ikke å kjøpe bøker og uniformer. I tillegg kommer bussen dit de unge bor. Premie var heder og ære, kinobilletter og en ½ dag med Ungt Entreprenørskap Norge som nettopp har startet et entreprenørskapssamarbeid med Uganda.
Nedenfor ser du filmen "Unge drømmer fra Uganda " som ble brukt som en del av inspirasjonen.

Her er filmen " Unge drømmer fra Uganda " som ble brukt som motivasjon;