Boka: Vilje til endring - sosialt entreprenørskap på norsk

Her er noen av forfatterne i boka på lansering i nov. 2009 på Litteraturhuset.
Vilje til endring - Sosialt Entreprenørskap på norsk. Den eneste boka med historier om norske sosiale entreprenører. Verdensøkonomien er ikke er bærekraftig slik den er i dag. Nye løsninger på samfunnsproblemer kommer fra enkeltpersoner som tenker og handler utenfor firkanten og den politiske høyre og venstre aksen. Som setter folk først.

Den sosiale revolusjonen - et nytt paradigme
Revolusjon skapes ikke av den politiske eliten, men av vanlige folk når de forandrer sin måte å tenke og leve på. Når tiltrekkelig mange folk mister troen på en institusjon og begynner å handle som den ikke eksisterer, så vil institusjonen forsvinne. De er drevet av indre drømmer og pasjoner om en bedre verden, er handlekraftige og modige, og ofte langt forut for sin tid. De har en visjon om en verden med mer samarbeid enn konkurranse, med mer deling av verdier enn grådighet. Med mer fellesskap og empati. Mindre forbruk og konsum. Sosialt entreprenørskap handler om å bryte fastlagte vaner og mønstre, og finne innovative løsninger på komplekse, sosiale problemer som er nyttig for samfunnet ved hjelp av verktøy fra forretningsverden.

Om boka
Denne boken er et bidrag til å øke kunnskapen om tema sosialt entreprenørskap. På tross av vekst og velstand i Norge finnes det et økende behov i befolkningen for hjelp og støtte. Konkurransekulturen skaper flere tapere enn vinnere. Stadig flere er sykemeldte og stadig flere faller ut av det ordinære arbeidslivet og blir trygdemottakere i yngre alder.  Vi trenger flere idealistiske sosiale gründere som kan finne originale, innovative løsninger på samfunnsproblemene, og som er i stand til å utvikle bærekraftige produkter. Trender viser at særlig unge mennesker ønsker en etisk og meningsfull jobb. De vil bidra til å endre samfunnet til det bedre, gjerne i et globalt perspektiv, fordi ubalansen mellom fattige og rike land  øker, og utfordringer innenfor klima- og miljøspørsmål rammer alle. I utdanningssektoren er det et økende fokus på tema.
Sosiale entreprenører arbeider på områder hvor myndighetene og markedet ikke har klart å skape et tilbud av viktige varer og tjenester for de svakeste og fattigste i samfunnet. Enkeltpersoner skaper nye typer løsninger gjennom sitt personlige engasjement på områder der en stor offentlig sektor kommer til kort.

Boka kan lastes ned her.